gemerkte muskusrat
EENMALIG GEBRUIK

Levend vangen en merken van muskusratten

Zoogdiervereniging
13-APR-2013 - Muskusratten beschadigen dijken en kades. Maar hoe erg beschadigen ze die? En vindt bestrijding van muskusratten op de beste manier plaats? Dit jaar is de veldproef muskusratten van start gegaan waarin deze vragen beantwoord moeten worden. De Zoogdiervereniging coördineert samen met Altenburg & Wymenga en de Unie van Waterschappen het levend vangen en merken van muskusratten binnen dit project.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Muskusratten beschadigen dijken en kades. Maar hoe erg beschadigen ze die? En vindt bestrijding van muskusratten op de beste manier plaats? Dit jaar is de veldproef muskusratten van start gegaan waarin deze vragen beantwoord moeten worden. De Zoogdiervereniging coördineert samen met Altenburg & Wymenga en de Unie van Waterschappen het levend vangen en merken van muskusratten binnen dit project.

Elk jaar worden er tienduizenden muskusratten gedood omdat ze schade toebrengen aan de dijken, kades en andere waterstaatswerken. Naar hoe erg die schade is, is nog niet veel onderzoek gedaan. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen heeft de Unie van Waterschappen een veldproef opgezet om te onderzoeken of de bestrijding van muskusratten nu op de beste manier gebeurt. Er wordt gekeken of de bestrijding doelmatiger en met minder dierenleed kan worden uitgevoerd. De veldproef duurt van januari 2013 tot januari 2016 en vindt in verschillende gebieden verspreid over het land plaats.

Gemerkte muskusrat (foto: Bart Meijer)

De bestrijdingsintensiteit wordt door de waterschappen in een groot aantal gebieden gevarieerd en gekoppeld aan schadeinventarisaties. Daarnaast worden er in een aantal van die gebieden dieren gemerkt en gezenderd. De veldproef wordt gebruikt om meer te weten te komen over aantallen muskusratten en de schade die ze veroorzaken, maar ook over leefgewoonten van muskusratten. Zijn ze honkvast of trekken ze vaak naar nieuwe gebieden? En hoeveel procent van de muskusratten wordt eigenlijk gevangen en gedood? Door middel van de oormerkjes wordt duidelijk hoeveel procent van de muskusratten later teruggevangen wordt en over welke afstand ze zich verspreiden.

Benieuwd hoe het merken van muskusratten in de praktijk werkt?
Het volledige televisieverslag, inclusief mooie archiefbeelden, is te bekijken via de link hieronder op de website van Vara’s Vroege Vogels. Luister ook het radioverslag terug van eerder dit jaar.

Tekst: Zoogdiervereniging
Foto: Bart Meijer