Kampina

Zandhagedis bijt nachtzwaluw niet

Stichting RAVON
22-OKT-2013 - Bij het geven van adviezen over natuurbeheer is een vaak gehoorde opmerking dat bijvoorbeeld nachtzwaluw, zandhagedis en heivlinder allemaal wat anders nodig hebben. Daarom is het dus heel lastig om het als beheerder goed te doen. Is dat nu werkelijk zo?

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Bij het geven van adviezen over natuurbeheer is een vaak gehoorde opmerking dat bijvoorbeeld nachtzwaluw, zandhagedis en heivlinder allemaal wat anders nodig hebben. Daarom is het dus heel lastig om het als beheerder goed te doen. Is dat nu werkelijk zo?

Praktisch natuurbeheer voor levensgemeenschappen
Door dergelijke opmerkingen geprikkeld, heeft een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties (Sovon, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, FLORON, EIS-Nederland, Stichting Bargerveen, Wildernistrek, de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en RAVON) een vernieuwende workshopreeks ontwikkeld: Praktisch natuurbeheer voor levensgemeenschappen. Voor acht onderscheiden gemeenschappen is voor beheerders uit de praktijk van het natuurbeheer, kennis over soorten en systemen bijeengebracht. Onze indruk dat, bij gezamenlijke veldbezoeken van uiteenlopende soortexperts en systeemkenners, het vaak opvalt dat mensen enthousiast worden over dezelfde terreindelen, situaties en maatregelen, werd tijdens het werken aan dit programma bevestigd. Kennelijk zijn er dus wel degelijk maatregelen en werkwijzen denkbaar die voor veel soorten en systemen gunstig uitpakken.

Kampina (foto: Jelger Herder)

Workshops
Tijdens de dit jaar gehouden workshops is, met steeds drie docenten vanuit de verschillende partnerorganisaties, op een heel interactieve manier gezocht naar mogelijkheden om het voortbestaan van veel soorten in terreinen mogelijk te maken. Met de juiste kennis én de bereidwilligheid om zo nu en dan maatwerk te leveren, bleek dat goed mogelijk. Het grote aantal partnerorganisaties maakte deze soortgroepoverstijgende blik op natuurbeheer mogelijk.

Symposium 31 oktober 2013
Om de kennis en ervaringen over een bredere blik op de praktijk van natuurbeheer met nog meer mensen te delen, vindt op donderdag 31 oktober aanstaande een symposium plaats met als titel ‘Systeembeheer, soortenbeheer en biodiversiteit; lessen uit de praktijk’. Dit symposium vindt plaats op de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Tijdens het symposium staat deze bredere blik wederom centraal. Deze dag bestaat uit een reeks aansprekende lezingen door bekende sprekers uit de praktijk van het beheer en het toegepaste onderzoek. De presentaties zijn gericht op de praktijk en na elke lezing is er gelegenheid voor vragen en discussie. In de pauzes kunt u natuurlijk uw contacten aanhalen. U vindt het symposiumprogramma en het online aanmeldformulier op de website van RAVON.

De workshops en het symposium zijn mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit de Regeling Draagvlak Natuur (RDN) van het Ministerie van Economische Zaken.

Tekst: Jeroen van Delft, RAVON
Foto: Jelger Herder