Grote zilverreigers en Blauwe reiger op plas.
Foto: Harvey van Diek

Grote zilverreigers: houd ze in de gaten

Sovon Vogelonderzoek Nederland
28-SEP-2012 - Momenteel zijn Grote zilverreigers op veel meer plaatsen te zien dan in de broedtijd. Vogels uit de kolonie in de Oostvaardersplassen zwermen uit. Daarnaast nemen de aantallen Grote zilverreigers in het najaar toe door een influx van vogels uit het oosten (tot in Oekraïne) en het zuiden (Frankrijk). Concentraties beginnen her en der in Nederland te ontstaan, maar als het echt koud wordt (zoals afgelopen februari) verkassen veel dieren naar het westen.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Momenteel zijn Grote zilverreigers op veel meer plaatsen te zien dan in de broedtijd. Vogels uit de kolonie in de Oostvaardersplassen zwermen uit. Daarnaast nemen de aantallen Grote zilverreigers in het najaar toe door een influx van vogels uit het oosten (tot in Oekraïne) en het zuiden (Frankrijk). Concentraties beginnen her en der in Nederland te ontstaan, maar als het echt koud wordt (zoals afgelopen februari) verkassen veel dieren naar het westen.

Grote zilverreigers zijn prachtige statige vogels. Er één met rustige vleugelslag voorbij zien komen blijft een belevenis! Maar niet alleen door hun uiterlijk vallen ze op, ook hun gedrag is interessant. Zo meldde Harvey van Diek op de Sovon-facebookpagina:
“Vanmorgen in de Ooijpolder een mooi fenomeen meegemaakt. Bij een plas stonden tientallen Grote zilverreigers en Blauwe reigers braaf in een rij (met onderling voldoende afstand) te wachten. Pas dichterbij komend zag ik dat er midden op de plas een paar honderd Aalscholvers en groupe aan het duiken waren. De reigers stonden bijna letterlijk met de snavel open te wachten tot de paniekerige vissen hun kant op vluchtten. Toch een sterk staaltje van samenwerking, want omdat de reigers massaal aan het pikken waren, vluchtten de vissen weer het diepere water in, richting de hongerige Aalscholvers.”

Grote zilverreigers en Blauwe reiger (foto: Harvey van Diek)

Deze samenwerking wordt commensalisme genoemd: hierbij profiteert de ene soort van het gedrag van een andere soort, zonder nadeel voor een van beide. Grote Zilverreigers profiteren bijvoorbeeld ook van foeragerende ganzengroepen, waardoor het jagen op muizen in de polder gemakkelijker wordt.

Binnenkort komen er weer slaapplaatstellingen van Grote zilverreigers (de eerste op 20 oktober). De landelijke slaapplaatstellingen geven het beste beeld van de vogelaantallen en verspreiding over ons land. Belangrijke gebieden voor Grote zilverreigers zijn onder andere De Deelen, Biesbosch en Veluwerandmeren, waar vogels uit een omtrek van vele kilometers zich tegen het duister verzamelen, maar ook elders zijn slaapplaatsen te vinden. In het komende nummer van Limosa wordt dit in een uitgebreid artikel uit de doeken gedaan.

Tekst: John van Betteray, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Harvey van Diek