Grauwstelige russula
23-OKT-2012 - Paddenstoelen die het moeten hebben van armoedige bodems gaan nog steeds achteruit. Waar ze gevonden worden wijst hun aanwezigheid op een bijzonder milieu.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Paddenstoelen die het moeten hebben van armoedige bodems gaan nog steeds achteruit. Waar ze gevonden worden wijst hun aanwezigheid op een bijzonder milieu.

Vroeger waren de zandgronden in het oosten van ons land zeer voedselarm waardoor de boeren de grootste moeite hadden om een beetje behoorlijke oogst van hun land te halen. Sinds de afgelopen vijftig jaar is door alle vermesting voedselarmoede een zeldzaam fenomeen geworden.

Grauwstelige russula (foto: Rob Chrispijn)

Hierdoor zijn liefhebbers van schrale, arme bodems sterk achteruitgegaan en zijn veel planten en paddenstoelen op de Rode Lijst terecht gekomen. Gelukkig zijn er in Nederland hier en daar nog gebieden waar soorten van voedselarme grond zich hebben weten te handhaven.

Een van die gebieden is Landgoed Berkenheuvel bij Diever, in bezit van Natuurmonumenten. Daar liggen prachtige dennenbossen met kraaiheide en dopheide die tot de mooiste van ons land behoren. Vooral in dennebossen met dopheide kunnen bijzondere paddenstoelen voorkomen.

Tijdens een uitgebreide inventarisatie in opdracht van het Overlegorgaan van het Drents Friese Wold, waar Berkenheuvel deel van uitmaakt, is afgelopen week de Grauwstelige russula (Russula decolorans) gevonden. Deze soort met warm okergele hoed is mooier dan zijn naam doet vermoeden. Zijn steel verkleurt bij beschadiging eerst rozerood en dan zwart, terwijl bij ouderdom de hele steel grauwgrijs wordt.

Deze russula staat als ernstig bedreigd op de Rode Lijst en zijn voorkomen in Landgoed Berkenheuvel geeft het belang aan van dit gebied als refugium voor liefhebbers van voedselarme omstandigheden.

Tekst en foto's: Rob Chrispijn, Nederlandse Mycologische Vereniging