Steur

Uitgezette steuren vinden weg naar Noordzee

ARK Rewilding Nederland
27-JAN-2013 - De steuren die in mei uitgezet zijn in de Rijn hebben geen moeite gehad de Noordzee te vinden. De eerste steur die bij Nijmegen was uitgezet, zwom binnen tweeëneenhalve dag in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. Om te wennen aan het zoute water verbleven de steuren gemiddeld twee weken in de brakke overgangszone tussen de zoete rivier en de zoute zee. Daaruit blijkt dat een goede overgang voor de oervissen erg belangrijk is.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

De steuren die in mei uitgezet zijn in de Rijn hebben geen moeite gehad de Noordzee te vinden. De eerste steur die bij Nijmegen was uitgezet, zwom binnen tweeëneenhalve dag in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. Om te wennen aan het zoute water verbleven de steuren gemiddeld twee weken in de brakke overgangszone tussen de zoete rivier en de zoute zee. Daaruit blijkt dat een goede overgang voor de oervissen erg belangrijk is.

In mei 2012 werden door natuurorganisatie ARK, het Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland 47 steuren uitgezet. Doel van het uitzetten is om te kijken of de steur, die tot de jaren vijftig in Nederland voorkwam, weer in Nederlandse wateren kan overleven. Belangrijk daarbij is dat de vis de Noordzee kan vinden, omdat hij daar een groot deel van zijn leven doorbrengt. Sportvisserij Nederland heeft een eerste onderzoek naar de gedragingen van de steuren laten uitvoeren.

Kop van de Atlantische steur (foto: Jelger Herder)

Detectiesysteem
De uitgezette steuren zijn voorzien van een detectiesysteem en worden bij detectiepunten van Rijkswaterstaat geregistreerd. Uit de registraties blijkt dat de meeste steuren via de Nieuwe Merwede, het Hollandsch Diep, de Dordtsche Kil en de Oude Maas bij de Nieuwe Waterweg komen. In theorie zouden de steuren ook via het Haringvliet (door de spuisluisen of het visriool van de Haringvlietdam) de Noordzee in kunnen zwemmen, maar daar zijn geen steuren geregistreerd. Het Haringvliet is het oorspronkelijke wengebied van de steur.

Voedsel zoeken
Op basis van de registraties en de terugvangsten concluderen de onderzoekers dat de steuren vooral langs de kust en in de Nieuwe Waterweg naar voedsel zoeken. De eerste steur kwam tweeëneenhalve dag na de uitzetting aan bij de Nieuwe Waterweg, de laatste na 48 dagen. De meeste steuren deden er zeven dagen over om van uitzetplek Kekerdom bij Nijmegen naar de Noordzee te zwemmen. De snelste steur verplaatste zich op het stuk tussen Kekerdom en het Gelderse Brakel met een snelheid van 1,6 meter per seconde (bijna zes kilometer per uur).

Toekomst
Met de uitkomsten van het onderzoek gaan de drie organisaties bepalen hoe de herintroductie in de toekomst verder gaat. In ieder geval zullen de mogelijkheden worden bekeken om een groot aantal jonge steurtjes uit te zetten. Ook is er een mogelijkheid om verderop in de Rijn, in Duitsland, steuren uit te zetten om te kijken of ze ook dan de Noordzee weten te vinden.

Meer op Steureninnederland.nl.

Bron: Steuren In Nederland, ARK, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland
Foto: Jelger Herder