Tijdelijke natuur: honingweiden op wachtlanden

De Vlinderstichting
17-JUN-2013 - Op veel plekken in Nederland liggen grote stukken land braak. Dit zijn bijvoorbeeld woningbouwlocaties of plaatsen waar bedrijventerreinen zijn gepland, maar door de crisis blijven deze jaren ongebruikt. Kansen voor tijdelijke natuur. In Helmond zijn hectares ingezaaid met inheemse bloemen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Op veel plekken in Nederland liggen grote stukken land braak. Dit zijn bijvoorbeeld woningbouwlocaties of plaatsen waar bedrijventerreinen zijn gepland, maar door de crisis blijven deze jaren ongebruikt. Kansen voor tijdelijke natuur. In Helmond zijn hectares ingezaaid met inheemse bloemen.

Titia Wolterbeek bij een banier in Soet op Suyt. Op de achtergrond een ingezaaide honingweide (foto: Kars Veling)In Helmond wordt de woon-werklocatie Suytkade ontwikkeld. Er zijn zo’n 850 woningen gepland plus kantoren en voorzieningen. Als gevolg van de stagnatie op de woningmarkt worden delen van het gebied de komende tijd niet bebouwd, zogenaamde wachtlanden. Het gaat om een oppervlakte van zeker vijf hectare, een groot deel ervan is nu ingezaaid met een bloemenmengsel voor vlinders en bijen, de zogenaamde honingweiden.

De Vlinderstichting is bij dit project betrokken en ziet er grote kansen voor tijdelijke natuur. Ze draagt vanuit haar project Idylle bij aan het inzaaien van de bloemrijke plekken zodat er ruimte komt voor vlinders en bijen. Er zullen ook informatieborden worden geplaatst over verschillende soorten bijen en vlinders die van het terrein gebruik gaan maken. Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting: “We vinden dit een geweldig project. Er komen hier mooie bloemenweiden boordevol voedsel voor vlinders en bijen, maar ook een heel aantrekkelijk gebied voor mensen. De aanwonenden hebben hiermee een schitterende straatprijs gewonnen”. Ze doelt hiermee op het project idylle, dat mogelijk wordt gemaakt door de PostcodeLoterij.

Wemelt het straks van de icarusblauwtjes op de honingweiden (foto: Kars Veling)Er worden inheemse bloemen ingezaaid en het zijn planten die thuis horen in deze omgeving en die zich blijvend op het terrein kunnen vestigen. Het gaat bijvoorbeeld om soorten als duizendblad, gewone margriet, gewone rolklaver, hopklaver, knoopkruid, peen en reigersbekje. Die leveren natuurlijk nectar en stuifmeel, maar een aantal zijn ook de waardplant van bepaalde vlindersoorten. Zo functioneren de honingweiden niet alleen als ‘kroeg’, maar kunnen de vlinders zich er ook voortplanten. Peen bijvoorbeeld is de waardplant van de koninginnenpage en gewone rolklaver en hopklaver worden gebruikt door het icarusblauwtje. Titia Wolterbeek: “Ik zie het al helemaal voor me: kleurige velden waarboven het wemelt van de blauwtjes en witjes en als klap op de vuurpijl de schitterende koninginnenpage”. Hoewel het hier gaat om tijdelijke natuur en een deel van de velden uiteindelijk wel zullen worden bebouwd zal dat zeker niet op korte termijn gebeuren, zodat er de komende jaren kan worden genoten van kleur, vlinders en bijen.

Soet op Suyt in Helmond is een project van de Grond Exploitatie Maatschappij Suytkade (een samenwerkingsverband tussen gemeente Helmond en de Van Wijnen Groep) en het Knooppunt Bouwen met Groen. De Vlinderstichting, die partner is in de Green Deal Tijdelijke natuur, draagt vanuit Idylle bij in de bloemenweiden en communicatie.

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting