Red de rijke weide

Vogelbescherming Nederland
18-JUN-2013 - Vogelbescherming Nederland is gestart met de campagne ‘Red de rijke Weide’. Door bloemen en kruiden weer terug te brengen op de weilanden krijgen we niet alleen ons Hollandse landschap terug, maar ook de weidevogels die er leven.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Een kleine week geleden startte Vogelbescherming Nederland met de campagne ‘Red de rijke Weide’. Door bloemen en kruiden weer terug te brengen op de weilanden krijgen we niet alleen ons Hollandse landschap terug, maar ook de weidevogels die er leven.

Op www.redderijkeweide.nl kan iedereen die weidevogels een warm hart toe draagt de petitie tekenen. Maar waarom wil Vogelbescherming de rijke weide redden? Drie redenen, plus de oplossing!

1. De weidevogels. Het is vijf voor twaalf voor de vogels van de Nederlandse weilanden. Sinds 1960 is meer dan 60 procent van alle weidevogels verdwenen. Weg. Zo is de grutto met meer dan 70 procent afgenomen en de veldleeuwerik met ruim 90 procent. Onvermijdelijk? Nee, we kunnen het uitsterven stoppen en de weidevogels hun broedgebied weer teruggeven. 200.000 hectare bloemrijke weide is genoeg voor alle weidevogels.

Grutto (foto: Danny Ellinger)

2. De boeren. De melkveehouder verdient niet veel geld per liter melk, terwijl de kosten jaarlijks stijgen. Daarom produceert hij steeds meer melk per koe en per hectare, met krachtvoer en met eiwitrijk gras van strakke weilanden. Maar door die intensieve melkveehouderij zijn onze weilanden veranderd in kale graslanden, waar geen ruimte is voor bloemen, bijen, vlinders en vogels. Daarom zeggen wij: 200.000 hectare bloemrijke weide, en betaal de boer meer geld per liter melk om de bloemrijke weilanden terug te krijgen.

3. De consument. Als er weer 200.000 hectare bloemrijke weide is, komt daar meer dan genoeg zuivel vanaf voor iedereen in Nederland. Dat smaakt wel zo lekker, melk en kaas waar de natuur beter van wordt. En het hoeft maar een paar centen meer te kosten.

De oplossing: 200.000 hectare bloemrijke weide in 2020.
Dat is ruim een vijfde van de totale oppervlakte aan grasland in Nederland. Genoeg ruimte voor enkele duizenden boeren om hun koeien te laten grazen op natuurlijke, bloemrijke weides. Genoeg ruimte voor grutto’s, tureluurs en andere weidevogels om in gezonde aantallen te overleven en jongen groot te brengen. En meer dan genoeg ruimte om ons allemaal van gezonde, natuurlijke melk en kaas te voorzien.

Die 200.000 hectare is er nog niet, en de klok tikt door. Teken daarom de petitie. Want zo kunnen we politiek en grote zuivelfabrikanten ervan overtuigen dat er iets moet veranderen.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Danny Ellinger