otter

Otter terug in de Nieuwkoopse Plassen

8-JAN-2014 - Natuurmonumenten is er in geslaagd om met behulp van een camera voor het eerst in ongeveer 40 jaar een levende otter in het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen te signaleren. Dit dier is niet alleen de eerst levende otter in de Nieuwkoopse Plassen sinds decennia, maar ook het eerst levende exemplaar in de provincie Zuid-Holland sinds die tijd. De laatste otter van de Nieuwkoopse Plassen werd in 1976 doodgereden op de toen pas aangelegde provinciale Uitweg.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Natuurmonumenten is er in geslaagd om met behulp van een camera voor het eerst in ongeveer 40 jaar een levende otter in het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen te signaleren. Dit dier is niet alleen de eerst levende otter in de Nieuwkoopse Plassen sinds decennia, maar ook het eerst levende exemplaar in de provincie Zuid-Holland sinds die tijd. De laatste otter van de Nieuwkoopse Plassen werd in 1976 doodgereden op de toen pas aangelegde provinciale Uitweg.

Kroon op het werk
Natuurmonumenten is ontzettend blij met deze waarneming van de eerste levende otter in de Nieuwkoopse Plassen, midden in het Groene Hart. De otter is te zien als een kroon op het natuurbeschermingswerk van tientallen jaren. Hij staat als roofdier aan de top van de voedselketen en is daarmee graadmeter voor de kwaliteit van onze natuur.

Otter (foto: Mark Zekhuis)

Otter op beeld
Boswachter Martijn van Schie: “De afgelopen maanden gingen er serieuze geruchten dat er zich een otter zou ophouden in de Nieuwkoopse Plassen. Dit was de reden om met behulp van vrijwilligers van de stichting Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland camera’s in het natuurgebied te plaatsen. Met groot succes, want de otter is vastgelegd op beeld! Otters zijn namelijk enorm schuw en zijn ’s nachts actief waardoor ze zich niet snel laten zien.”

Benieuwd naar de otter in de Nieuwkoopse Plassen? Bekijk hieronder de video.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Otter in de Nieuwkoopse plassen (film: Bart Noort)

Bezig met herkolonisatie
Door watervervuiling, aanrijdingen en verdrinking in fuiken is de otter sinds 1988 uitgestorven in Nederland. Nadat het water schoner was gemaakt en verkeerswegen waren beveiligd, konden ruim tien jaar geleden de eerste otters worden geherintroduceerd in Noord-Overijssel. Vandaar uit is de otter voorzichtig bezig aan herkolonisatie van zijn oude leefgebied. Drie jaar geleden werd de otter voor het eerst aan de rand van het Groene Hart waargenomen, in de Vechtplassen op de grens van Utrecht en Noord-Holland. En de afgelopen jaren werden al enkele zwervende otters in Zuid-Holland aangetroffen, helaas doodgereden door auto’s.

Natuur verbinden belangrijk voor otter
“De komst van de otter in de Nieuwkoopse Plassen is een opsteker voor deze soort. Maar het werk is nog niet af!,” vertelt boswachter Martijn van Schie. “Om de otter in het Groene Hart kansrijk te laten overleven, is het belangrijk dat verder gewerkt wordt aan de versterking en verbinding van de natuurgebieden Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen, en van daaruit verder zuidwaarts richting Krimpenerwaard, Alblasserwaard en Biesbosch. Deze robuuste ecologische verbindingszone voor natte natuur in Nederland, de Natte As, loopt van Friesland tot de Biesbosch en is cruciaal voor het definitieve terugkeer van de otter in de natte natuur in grote delen van het land. Daarnaast is het cruciaal om de wegen in de omgeving van en tussen de natuurgebieden te beveiligen door het aanleggen van kleinwildtunnels en bijbehorende rasters langs wegen.”

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Mark Zekhuis, Saxifraga
Film: Bart Noort