Glaspreparaat van het eerst verzamelde exemplaar van een mijt verzameld op de benen van Europeanen tijdens de in 1903 gehouden Noord Nieuw-Guinea Expeditie.

Mijtencollectie Naturalis beschikbaar voor onderzoek

EIS Kenniscentrum Insecten
1-DEC-2012 - Naturalis Biodiversity Center heeft afgelopen maanden haar belangrijke collectie mijten gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt voor onderzoekers binnen en buiten Nederland. Mijten zijn een soortenrijke maar onbekende diergroep. Onderzoek naar de groep richt zich vooral op soorten die schade veroorzaken in de landbouw en op soorten die ziekten overbrengen.

Bericht uitgegeven door EIS-Nederland [land] op [publicatiedatum]

Naturalis Biodiversity Center heeft afgelopen maanden haar belangrijke collectie mijten gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt voor onderzoekers binnen en buiten Nederland. Mijten zijn een soortenrijke maar onbekende diergroep. Onderzoek naar de groep richt zich vooral op soorten die schade veroorzaken in de landbouw en op soorten die ziekten overbrengen.

In totaal komen er in Nederland meer dan 1600 mijten voor terwijl er waarschijnlijk nog enkele honderden onontdekt zijn. Over het algemeen zijn ze zeer klein en vallen ze nauwelijks op; veel mensen zullen alleen de schapenteek bewust hebben gezien. Desondanks zijn een groot aantal mijten van economisch belang omdat ze bijvoorbeeld schade aanrichten in de teelt van fruit, bollen en champignons. Daarnaast zijn er soorten die hinderlijk zijn voor mensen of huisdieren omdat zeonder andere een rol spelen in het overbrengen van ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Overigens zijn mijten niet alleen schadelijk. Ze hebben ook een belangrijke rol in de afbraak van organisch materiaal bijvoorbeeld in de bodem en ze worden gebruikt als indicator van de waterkwaliteit.

Glaspreparaat van het eerst verzamelde exemplaar van een mijt verzameld op de benen van Europeanen tijdens de in 1903 gehouden Noord Nieuw-Guinea Expeditie (foto: EIS-Nederland)

De collectie mijten van Naturalis is met 74.000 preparaten één van de grootste en belangrijkste ter wereld, met name vanwege het interessante materiaal van parasitaire soorten. De mijten zijn vooral in Nederland en de voormalige koloniën verzameld in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw.

Vanwege hun geringe omvang worden mijten geconserveerd in glaspreparaten: twee glaasjes tegen elkaar met daartussen een conserveringvloeistof. Op die manier zijn ze goed te bestuderen onder een microscoop. Veel van deze preparaten zijn kwetsbaar en het opsturen van preparaten naar buitenlandse specialisten wordt zoveel mogelijk vermeden.

Onderzoek naar mijten wordt vaak bemoeilijkt doordat het op naam brengen lastig is en goede naamlijsten en beschrijvingen van soorten zijn daarom van groot belang. Het digitaliseren van de Nederlandse collectie maakt dat de informatie in de toekomst toegankelijk is voor onderzoekers binnen en buiten Nederland.

In 2013 komt een deel van deze collectie beschikbaar online. Naturalis zal dan de hulp inroepen van de mensen thuis om een bijdrage te leveren aan het vastleggen van de gegevens van deze belangrijke collectie.

Tekst: Vincent Kalkman, EIS-Nederland
Foto: EIS-Nederland