Het holotype van een snavelinsect

Snavelinsecten die hun soort hun naam gaven op de foto

Naturalis Biodiversity Center
3-SEP-2022 - Elke nieuwe soort wordt eerst beschreven en formeel gepubliceerd aan de hand van een oorspronkelijk exemplaar. Bij de afdeling Collectie van Naturalis worden deze allereerste exemplaren nu digitaal geregistreerd en opgeslagen voor onderzoek in de toekomst. De eersten die aan de beurt zijn, zijn de snavelinsecten zoals bladluizen en cicaden.

Dit is hem dan: Pseudaufidus trifasciatus, een cicadensoort die in 1957 werd beschreven door de Leidse entomoloog en curator H.C. Blöte. De cicade op de foto is niet zomaar 'een' exemplaar van die soort, het is het zogeheten holotype: het exemplaar dat gebruikt is bij de originele soortbeschrijving die Blöte maakte. Het is de eerste van zijn soort die deze naam kreeg en als het ware de vertegenwoordiger van deze soort naar de mensheid toe; in wetenschappelijke zin is het dé Pseudaufidus trifasciatus

De oorspronkelijke Pseudaufidus trifasciatus, een cicadensoort die voor het eerst is beschreven door H.C. Blöte in 1957

Digitalisering

“Bij Naturalis werken we er hard aan om onze wetenschappelijke collectie digitaal beschikbaar te maken, inclusief genetische informatie.” vertelt collectiebeheerder Max Caspers. “De holotypes hebben daarbij de hoogste prioriteit gekregen. De snavelinsecten – een groep waar onder meer cicaden en bladluizen bij horen – mogen als eerste. Daar heeft Naturalis er enkele honderdduizenden van, waaronder zo’n 750 holotypes.”

Kern van de collectie

En dus gaat collectiebeheerder Max Caspers met een team één voor één alle exemplaren met de rode holotype-etiketten af. Ze worden geregistreerd, gaan op de foto en worden in de toekomst bemonsterd voor DNA-onderzoek. Als het team klaar is, komen ze allemaal goed beheerd bij elkaar te staan. Vanuit de wetenschap is er namelijk veel vraag naar deze exemplaren. “Deze typen vormen de kern van de collectie en de basis voor de naamgeving van de natuur.”

In de collectietoren van Naturalis worden de exemplaren gefotografeerd, geregistreerd en opgeslagen

Meer informatie

  • Met de website Bioportal kan je door de informatie van collectie-exemplaren en soorten, die is verzameld door Naturalis en andere Nederlandse organisaties, zoeken.
  • Meer informatie over de collectie zelf is te vinden op de Naturalis-website.

Tekst en foto's: Naturalis Biodiversity Center