Hazelmuis

Nu te zien op YouTube: ‘Hazelmuis en bosrandenbeheer’

Zoogdiervereniging
8-AUG-2013 - Voor het project ‘Herstelplan voor de hazelmuis in het Drielandenpark’ heeft de Zoogdiervereniging in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG) een korte voorlichtingsfilm over hazelmuizen gemaakt. De film is nu te zien via het YouTube kanaal van de Zoogdiervereniging.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Voor het project ‘Herstelplan voor de hazelmuis in het Drielandenpark’ heeft de Zoogdiervereniging in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG) een korte voorlichtingsfilm over hazelmuizen gemaakt. De film is nu te zien via het YouTube kanaal van de Zoogdiervereniging.

Hazelmuis (foto: Rollin Verlinde)Hazelmuizen (Muscardinus avellanarius) leven op de grens van bos naar open landschap. Deze overgang met veel struiken en bomen, leveren naast voedsel in de vorm van bramen en hazelnoten ook veel mogelijkheden om nesten te maken. Zonder specifiek beheer gaan deze overgangen echter verloren, waardoor ook de Hazelmuis verdwijnt. Het vergt specifieke kennis en timing om het beheer op de juiste wijze uit te voeren, zonder dat de soort nadelige gevolgen ondervindt.

In 2007 is de brochure ‘De hazelmuis – over leven op de grens’ over hazelmuisvriendelijk bosrandenbeheer uitgebracht door de Zoogdiervereniging in samenwerking met Natuurpunt. In deze brochure (pdf) worden zeer concrete aanbevelingen gedaan voor een ‘hazelmuis-vriendelijk beheer’ van het landschap en heel specifiek voor bosranden, houtwallen en hagen. In de nieuwe voorlichtingsfilm worden mooie praktijk voorbeelden toegelicht en de eerste resultaten getoond.

De film geeft een in een kort tijdsbestek een goed overzicht van de effecten van verschillende beheermaatregelen op het habitat van de Hazelmuis. De Hazelmuis komt natuurlijk prominent in beeld, evenals hazelmuisnesten, het hazelmuisbiotoop, onderzoekers en hazelmuisliefhebbers. Terreinbeheerders (Staatsbosbeheer) en Landschapsbeheerders (IKL) geven toelichting op de werkzaamheden en de toekomst van de Hazelmuis in Limburg.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Voor meer informatie over de hazelmuis, het Habitat Euregioproject of het hazelmuisbeschermingsproject van Stichting Ark, kijk op de volgende websites:

Voor de bescherming van de Hazelmuis in Limburg werkt de Zoogdiervereniging nauw samen met andere organisaties: Dienst Landelijk Gebied (DLG), de provincie Limburg, Adviesbureau Natuurbalans, Stichting Ark, Natuurpunt Studie (Vlaanderen) en het IKL.

Tekst: Sil Westra, Zoogdiervereniging
Foto: Rollin Verlinde, Zoogdiervereniging