Hazelmuis

Hazelmuis duikt op in begraasde natuur

ARK Rewilding Nederland
20-OKT-2013 - In de afgelopen weken werden tijdens onderzoek bij Vaals voor het eerst hazelmuizen gevonden in nieuwe begraasde natuurgebieden. Een opsteker voor ARK Natuurontwikkeling die in Zuid-Limburg werkt aan verbetering van het leefgebied van hazelmuizen en tal van andere soorten.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

De afgelopen weken werden tijdens onderzoek in het Drielandenpark bij Vaals voor het eerst hazelmuizen gevonden in nieuwe begraasde natuurgebieden. Een opsteker voor ARK Natuurontwikkeling die in Zuid-Limburg werkt aan verbetering van het leefgebied van hazelmuizen en tal van andere soorten.

Hazelmuizen kwamen vroeger in grote delen van Limburg voor. Maar de laatste tientallen jaren heeft de hazelmuis sterk te lijden gehad van biotoopvernietiging en versnippering. Nu komt de soort alleen nog voor in het uiterste zuidoosten van Limburg. Om het tij te keren wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van het leefgebied. Diverse natuurorganisaties in Limburg maken daar nu werk van. ARK is aan de slag gegaan met het ontwikkelen van natuurlijke bosranden en met het aanleggen van verbindingszones. Door grond aan te kopen en deze te ontwikkelen tot natuurgebied met extensief begraasde bosranden en struwelen ontstaan de leefgebieden die hazelmuizen nodig hebben.

Hazelmuis (foto: Ruud Foppen)

Een begraasd soortenrijk struweellandschap grenzend aan bosgebieden zou wel eens de natuurlijke plek voor hazelmuizen kunnen zijn geweest in het verleden. Helaas zijn dergelijke plekken met hazelmuizen niet meer aanwezig in Nederland. In het Vijlenerbos leven nu de meeste hazelmuizen. Aan de randen van dat uitgestrekte bos ontwikkelt een voormalig landbouwgebied zich langzaam tot een landschap dat weer geschikt lijkt te worden voor hazelmuizen. Uiteraard zijn wij ook erg benieuwd hoe de hazelmuispopulatie in dit gebied hierop reageert. Daarom is er in 2011 een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van hazelmuizen.

In 2011 en 2012 zijn alleen hazelmuizen aan de randen van het begraasde gebied waargenomen. Maar dit najaar zijn de eerste sporen gevonden van hazelmuizen in de begraasde gebieden! Ook werd er een jonge hazelmuis waargenomen. Een teken dat het gebied zich langzaam ontwikkelt tot een geschikt gebied voor hazelmuizen. En met de hazelmuis profiteren er meer bijzondere dieren van de struweelontwikkeling. Zo broedden er afgelopen zomer twee paar grauwe klauwieren en ’s winters gebruikt de zeldzame klapekster de doornstruiken om gevangen muizen aan op te prikken.

Meer weten over hazelmuizen? Bezoek dan de website van ARK en de Zoogdiervereniging.

Tekst: Bram Houben, ARK Natuurontwikkeling
Foto: Ruud Foppen