Roffel grote bonte specht volop te horen

De Natuurkalender
29-JAN-2013 - Al vanaf half december werden de eerste roffels gemeld bij De Natuurkalender, maar rond deze tijd zullen de meeste mensen hun eerste roffelende specht horen. In de afgelopen twaalf jaar wordt de roffel steeds eerder gehoord. Het is nog onduidelijk waardoor dat komt.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender [land] op [publicatiedatum]

Al vanaf half december werden de eerste roffels gemeld bij De Natuurkalender, maar rond deze tijd zullen de meeste mensen hun eerste roffelende specht horen. In de afgelopen twaalf jaar wordt de roffel steeds eerder gehoord. Het is nog onduidelijk waardoor dat komt.

Grote bonte specht (foto: Luc Hoogenstein)De grote bonte specht lijkt zich niets van het weer aan te trekken. Weer of geen weer, elk jaar worden vanaf december de eerste roffels gemeld bij De Natuurkalender. Tijdens de nu aflopende vorstperiode werden ze al weer volop gemeld. De meeste roffels werden de afgelopen twaalf jaar voor het eerst gehoord in januari en februari.

Kijkend naar de mediaan, de middelste van alle eerste waarnemingen, van de roffel van de bonte specht zien we een duidelijke vervroeging optreden van zo’n anderhalve dag per jaar sinds we in 2001 met De Natuurkalender begonnen (zie figuur). Voor zover we nu kunnen bepalen wordt deze vervroeging niet veroorzaakt door de temperatuur. In de winter 2009/2010 lag de mediaan van de eerste roffel al op 31 januari, de een na vroegste ooit, terwijl december en januari koud waren. Een mogelijke verklaring voor de vervroeging is de toename van het aantal grote bonte spechten in ons land. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Sovon Vogelonderzoek Nederland blijkt dat het aantal sinds begin jaren 90 met bijna de helft is toegenomen. De kans wordt daarmee steeds groter om een grote bonte specht te horen roffelen.

Hoort u de eerste roffel van de grote bonte specht? Geef hem dan door aan De Natuurkalender.

Eerste roffel van de grote bonte specht (bron: De Natuurkalender) en de index van de populatieomvang (bron: NEM (SOVON, CBS))

Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron, De Natuurkalender, Wageningen University
Foto: Luc Hoogenstein, Saxifraga