eenmalig gebruik Mannetje vliegend hert, te herkennen aan het formaat en de geweivormige kaken

Gezocht: vliegende herten rond Nijmegen

4-JUN-2013 - Naturalis, EIS-Nederland en Bureau Natuurbalans – Limes Divergens doen onderzoek naar het vliegend hert. Het Rijk van Nijmegen herbergt een van de kleinste verspreidingsgebieden van deze beschermde kever in Nederland. Er bevinden zich drie sterk geïsoleerde en deels onder druk staande populaties. Om deze te behouden zijn verschillende maatregelen uitgevoerd. Om erachter te komen of dit gewerkt heeft en of het vliegend hert misschien ook elders in het Rijk van Nijmegen voorkomt, roepen we u op uw waarnemingen door te geven.

Bericht uitgegeven [land] op [publicatiedatum]

Naturalis, EIS-Nederland en Bureau Natuurbalans – Limes Divergens doen onderzoek naar het vliegend hert. Het Rijk van Nijmegen herbergt een van de kleinste verspreidingsgebieden van deze beschermde kever in Nederland. Er bevinden zich drie sterk geïsoleerde en deels onder druk staande populaties. Om deze te behouden zijn verschillende maatregelen uitgevoerd. Om erachter te komen of dit gewerkt heeft en of het vliegend hert misschien ook elders in het Rijk van Nijmegen voorkomt, roepen we u op uw waarnemingen door te geven.

Het vliegend hert is een van de spectaculairste en grootste insecten in Europa. Het mannetje kan zo’n acht centimeter groot worden, waarbij met name de grote geweivormige kaken zeer opvallen. Het vliegend hert is zeldzaam in Nederland en is in Europa wettelijk beschermd. De larven leven van door schimmels aangetast ondergronds eikenhout. De volwassen dieren zijn vaak te vinden op eikenstammen bij bloedende wondjes waar ze van het sap drinken.

Mannetje vliegend hert, te herkennen aan het formaat en de geweivormige kaken (foto: René Krekels)

Rijk van Nijmegen
Het Rijk van Nijmegen herbergt een van de kleinste verspreidingsgebieden van het vliegend hert in Nederland. De van oudsher meest bekende populatie was die op de Jansberg bij Mook. Helaas werden daar sinds de jaren zestig geen vliegende herten meer waargenomen. Sinds een jaar of tien is bekend dat er een bloeiende populatie aanwezig is in de zuidrand van het Reichswald, tegen de Nederlandse grens aan. Ook is gebleken dat er een goede populatie aanwezig is nabij Groesbeek, die evenwel onder grote druk stond. Daarnaast zijn er nog op verschillende plekken in Heilig Landstichting aanwezig, hoewel de exacte locaties nog onbekend zijn

Omdat deze drie populaties sterk geïsoleerd en deels onder druk staan is er een aantal jaren geleden heel wat werk verzet ten behoeve van het vliegend hert. Zo heeft Natuurmonumenten rond de Jansberg enkele broedstoven aangelegd. Voor de beide andere plekken is er een actieplan opgesteld en zijn er uitgebreide beheerwerkzaamheden uitgevoerd.

We zijn nu zo’n vijf jaar verder en willen heel graag weten of al deze maatregelen inmiddels vruchten beginnen af te werpen. We willen ook graag weten of Vliegend hert nog elders in het Rijk van Nijmegen voorkomt. Om die reden roepen we u hierbij op om waarnemingen van het vliegend hert door te geven.

Oproep
Verspreiding van het vliegend hert in Nederland. In grijs worden de vier kerngebieden aangegeven, de vraagtekens geven gebieden (Holterberg, Utrechtse Heuvelrug en Sint Odilienberg) aan waarvan het onduidelijk is of er populaties aanwezig zijn. (kaartje: Naturalis, EIS - Nederland, Bureau Natuurbalans – Limes Divergens)Hierbij willen wij een ieder oproepen om waarnemingen van het vliegend hert door te geven, het liefst voorzien van een foto. De gegevens die we in ieder geval graag ontvangen zijn:

  1. het geslacht
  2. het aantal individuen
  3. de datum
  4. een zo nauwkeurig mogelijk omschreven vindplaats

Ook aantekeningen over het gedrag zijn zeer welkom. Vergeet niet uw naam en e-mailadres of telefoonnummer te vermelden, zodat we eventuele details kunnen navragen. Oude waarnemingen zijn uiteraard ook welkom.

De waarnemingen kunt u invoeren op waarneming.nl of e-mailen naar EIS-Nederland.
Per post kan ook naar: EIS-Nederland, Antwoordnummer 10430, 2300 WB Leiden (geen postzegel nodig).

Voor meer informatie zie: www.eis-nederland.nl/vliegendhert

Excursies 2013
Om meer mensen bekend te maken met vliegend hert en het verspreidingsbeeld completer te maken worden twee excursies georganiseerd. Die op 15 juni is bedoeld voor het verschaffen van informatie over de levenswijze en de habitat van vliegend hert zodat de deelnemers later zelfstandig kunnen gaan zoeken. Op 28 juni wordt gericht gezocht op kansrijke plaatsen op de Jansberg.
15 juni 2013, Parkeerplaats bij Restaurant de Diepen te Milsbeek, 21:00 uur.
28 juni 2013, Parkeerplaats bij Restaurant Plasmolenschehof, Plasmolen, 21:00 uur.
Opgeven kan bij Douwe Schut.

Tekst: John T. Smit, Douwe Schut, Bart van der Aa; Naturalis, EIS - Nederland, Bureau Natuurbalans – Limes Divergens
Foto: René Krekels