vliegend hert

Week van het vliegend hert

EIS Kenniscentrum Insecten, SoortenNL
31-JUL-2023 - Het vliegend hert is de meest iconische kever van Nederland. Met hun 'gewei' lijken de mannetjes op een hert. En ja, op broeierige zomerdagen kun je ze daadwerkelijk zien vliegen! Het seizoen is bijna afgelopen, vliegende herten zijn vooral in juni en juli actief. Maar deze week pikken we nog net het staartje mee en is het de Week van het vliegend hert.

Vliegend hert

De vrouwtjes zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met eitjes leggen onder de grond aan de voet van inheemse eiken met witrot. Daar groeien de larven in enkele jaren op, waarna in eind mei de eerste imago’s (volwassen kevers) de kop boven de grond steken. Ook de imago’s zijn dan afhankelijk van eiken waar het niet al te best mee gaat, want ze drinken dan graag van 'bloedende' bomen. Net als bijvoorbeeld Europese hoornaars en grote weerschijnvlinders kun je ze aantreffen op kleine wondjes op de eik. Vooral de vrouwtjes zijn geïnteresseerd in het sap dat uit de boom stroomt. De mannetjes zijn vooral geïnteresseerd in zo'n vrouwtje. Samen vormen ze een heuse arena om zo’n drinkend vrouwtje heen. Daar proberen ze elkaar van de boom af  te gooien, om te bepalen wie er bovenop mag.

Gekke gele tong

De mannetjes zelf kunnen over het algemeen maar slecht bij het sap van de boom omdat hun gewei in de weg zit. Onder sommige omstandigheden lukt het toch, en dat hebben we op de film weten vast te leggen. Je ziet op dit filmpje het bijzondere gele tongetje dat ze gebruiken om het sap op te zuigen! 

Met monitoring worden vaste routes gelopen en krijgen we een beter beeld over de aantallen en verspreiding

Op zoek naar het vliegend hert

Vliegende herten hebben een zeer beperkte verspreiding binnen Nederland. De grootste populaties zitten in Zuid-Limburg en ook op de Veluwe, maar daar zijn ze eigenlijk alleen in het noordoosten te vinden. Daarnaast zijn er kleinere populaties in het Rijk van Nijmegen en in Twente. EIS Kenniscentrum Insecten is erg geïnteresseerd in hoe het gaat met deze Europees beschermde keversoort. We stellen losse waarnemingen met foto erg op prijs om zo de verspreiding goed in kaart te kunnen brengen. We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die een monitoringsroute willen lopen om zo ook meer te weten te komen over de populatietrend. Wie weet wil jij volgend jaar wel meehelpen! Het transect lopen kost een halfuur en moet tijdens de vliegtijd (eind mei - eind juli), één keer per week op een avond gelopen worden. Interesse? Meld je dan aan bij eis@naturalis.nl onder vermelding van 'Vliegend hert monitoring'.

Iedere week staat een plant, dier of schimmel centraal in De week van … Het is een initiatief van SoortenNL, hét kennisnetwerk voor wilde planten en dieren van Nederland. Een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van duizenden vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Met die gegevens ontwikkelen we kennis over de staat van de natuur en verbeteren we beheer, beleid en betrokkenheid.

Tekst: Daan Drukker, EIS Kenniscentrum Insecten & SoortenNL
Foto’s: Daan Drukker (leadfoto: vliegend vliegend hert); John Smit