Loslaten Exmoors op Loozerheide

Exmoor pony’s begrazen Loozerheide

ARK Rewilding Nederland
10-FEB-2013 - ARK Natuurontwikkeling laat sinds deze week haar gebied de Loozerheide naast door runderen ook begrazen door Exmoorpony’s. Vanaf 8 februari lopen er in het gebied vier merries en een hengst rond. Samen met Natuurmonumenten ontwikkelt ARK dit gebied tot een gevarieerd heidegebied met stuifzanden en vennen.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

ARK Natuurontwikkeling laat sinds deze week haar gebied de Loozerheide naast door runderen ook begrazen door Exmoorpony’s. Vanaf 8 februari lopen er in het gebied vier merries en een hengst rond. Samen met Natuurmonumenten ontwikkelt ARK dit gebied tot een gevarieerd heidegebied met stuifzanden en vennen.

Het gebied de Loozerheide is een uitgestrekt heide- en stuifzandgebied gelegen tussen Weert en Budel. ARK heeft dit gebied recent in eigendom en beheer gekregen. Enkele agrariërs zijn daarvoor uitgekocht en bospercelen zijn verworven. Een groot deel van het gebied is overgenomen van de Zinkfabriek Nyrstar die het gebied steeds woeste grond heeft gelaten. Samen met Natuurmonumenten wordt het gebied uitgebreid en beheerd als een van de grotere kernen in het GrensPark Kempen~Broek.

Exmoor pony’s verkennen de Loozerheide (foto: Denis Frissen)
Exmoorpony’s zijn een hard en primitief ras. De dieren zijn eerder schuw dan tam. In hun uiterlijk doen de dieren herinneren aan de grottekeningen uit Zuid-Frankrijk. En ook uit DNA-analyses blijkt dat hun genen lijken op wat in botresten bij archeologische opgravingen is aangetroffen. Het gebied de Loozerheide wordt al begraasd door Maremmana runderen uit het TaurOs-fokprogramma. De Exmoorpony’s vormen een ideale aanvulling op het graasgedrag van deze runderen. Ook pony’s en paarden gaan namelijk door hun graasgedrag opslag van bomen tegen, in dit jaargetijde knabbelen ze graag aan boombast waardoor de boom meestal sterft. In de zomer zullen de Exmoors juist aan de dichte pijpenstromat vreten en daarmee de runderen deels faciliteren door de stuggere pollen pijpenstro tegen te gaan.

In het gebied de Loozerheide zullen met de komst van deze kleine kudde Exmoorpony’s weer open plekken ontstaan met meer kansen  voor planten als klokjesgentiaan en bruine snavelbies of insecten als blauwvleugelsprinkhaan en veldkrekel.

Tekst: Denis Frissen en Marjolein Sterk, ARK
Foto: Denis Frissen, ARK