Tetrao tetrix. Korhoen. man

Zweedse korhoenders naar Sallandse Heuvelrug

17-MRT-2013 - Begin april worden korhoenders uit Zweden gehaald om bijgeplaatst te worden in natuurgebied de Sallandse Heuvelrug. De Zweedse autoriteiten hebben vergunning verleend om in 2013 in totaal 25 korhoenders naar Nederland te halen. Vorig jaar werden al vijf korhoenders uit Scandinavië op de Sallandse Heuvelrug losgelaten. Het bijplaatsen van de korhoenders is een laatste poging om deze vogelsoort voor Nederland te behouden.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Begin april worden korhoenders uit Zweden gehaald om bijgeplaatst te worden in natuurgebied de Sallandse Heuvelrug. De Zweedse autoriteiten hebben vergunning verleend om in 2013 in totaal 25 korhoenders naar Nederland te halen. Vorig jaar werden al vijf korhoenders uit Scandinavië op de Sallandse Heuvelrug losgelaten. Het bijplaatsen van de korhoenders is een laatste poging om deze vogelsoort voor Nederland te behouden.

Tijd winnen
Op de Sallandse Heuvelrug leeft de laatste populatie wilde korhoenders in Nederland. Deze populatie is de laatste jaren snel en hard achteruitgegaan. Met het bijplaatsen wordt tijd gewonnen om onderzoek te doen. Dat moet uitwijzen of een gezonde populatie korhoenders op de Sallandse Heuvelrug nog mogelijk is. Tegelijk helpt het project om verdere inteelt in de korhoenpopulatie voorkomen, zodat de overlevingskans van het korhoen in Nederland groter wordt. Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug hebben in samenspraak met de Provincie Overijssel een harde deadline gesteld. Het onderzoek gaat nu het tweede jaar in. Eind 2013 wordt de balans opgemaakt.

Korhoen haan en hen (foto: Jan van der Straaten)

Bijplaatsen
Het bijplaatsen neemt twee jaar in beslag waarbij nauw wordt samengewerkt met de Zweedse autoriteiten en Duitse wetenschappers die hoopgevende resultaten hebben behaald met het bijplaatsen in de deelstaat Beieren. Vorig jaar zijn er vijf Zweedse korhoenders op de Sallandse Heuvelrug losgelaten. Drie daarvan zijn doodgegaan. Recentelijk is een van de twee Zweedse hanen in het gebied gesignaleerd. Dit betekent dat het dier de Sallandse Heuvelrug als zijn leefgebied heeft geadopteerd en waarschijnlijk ook mee zal doen aan de balts.

Momenteel leven er 4 hanen en ruim 10 hennen in het natuurgebied. Tijdens de baltsperiode (april-mei) kan een realistische schatting worden gemaakt van het totaal aantal korhoenders in het gebied. Evenals afgelopen jaar wordt het bijplaatsen mede mogelijk gemaakt door Famous Grouse, sponsor van Vogelbescherming Nederland.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Jan van der Straaten, Saxifraga