Volwassen zeearend. Foto: Vincent Wigbels, Staatsbosbeheer. GFDL-licentie

Aantal vogels en zoogdieren profiteren van Europese natuurbeheer

Vogelbescherming Nederland
26-SEP-2013 - Goed nieuws uit natuurbeschermingsland! Tegen de algemene trend in gaat het in Europa dankzij goede beschermingsmaatregelen weer de goede kant op met een aantal tot de verbeelding sprekende vogels en zoogdieren. Dat blijkt uit Wildlife Comeback in Europe, een studie die gisteren in Londen werd gepresenteerd. BirdLife International, de ZSL (Zoological Society London) en de EBCC (European Bird Census Council) onderzochten in opdracht van de organisatie Rewilding Europe negentien aansprekende soorten vogels en achttien zoogdieren.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Goed nieuws uit natuurbeschermingsland! Tegen de algemene trend in gaat het in Europa dankzij goede beschermingsmaatregelen weer de goede kant op met een aantal tot de verbeelding sprekende vogels en zoogdieren. Dat blijkt uit Wildlife Comeback in Europe, een studie die gisteren in Londen werd gepresenteerd. BirdLife International, de ZSL (Zoological Society London) en de EBCC (European Bird Census Council) onderzochten in opdracht van de organisatie Rewilding Europe negentien aansprekende soorten vogels en achttien zoogdieren.

Onder de bestudeerde vogels bevinden zich kraanvogel, lepelaar, ooievaar, Spaanse keizerarend en zeearend. Bij de zoogdieren gaat het onder andere om wolf, bruine beer, bever en lynx. Vrijwel alle bestudeerde soorten laten een herstel van de populatie zien, alleen de Iberische lynx is hierop een duidelijke uitzondering.

Zeearend (foto: Vincent Wigbels)

Een prachtig voorbeeld van herstel is de Spaanse keizerarend. Deze indrukwekkende vogel van het Iberisch schiereiland stond in jaren zestig van de vorige eeuw op het punt van uitsterven, in 1978 waren er 34 paar en afgelopen jaar werden er maar liefst 317 paar geteld.

Succesfactoren
Het rapport toont aan dat de terugkeer van veel van deze soorten te danken is aan goede beschermingsmaatregelen. Daarbij gaat het om een combinatie van soortbescherming, het beschermen en verbeteren van de leefgebieden en in sommige gevallen de herintroductie van betrokken soorten. Ook het terugdringen van chemische bestrijdingsmiddelen en het verminderen van de jacht heeft voor veel soorten positief gewerkt.

Nederland
De toename van een aantal van deze soorten is ook in Nederland te zien. Veertig jaar geleden broedden er in Nederland rond de 200 paar lepelaars, in 2012 waren dat er 2490. Sinds 2006 broedt de zeearend, voor het eerst sinds mensenheugenis, weer in Nederland, inmiddels zijn er zeven territoria waarvan er vier met zekerheid broeden. Ook de kraanvogel is terug in ons land. Dankzij een intensief beschermingsprogramma is de ooievaar van zo goed als uitgestorven in de midden jaren zeventig, nu weer een gewone Nederlandse vogel met ongeveer 700 paar.

Kraanvogels (foto: Joerg Mager)

Voor Vogelbescherming , de Nederlandse partner van BirdLife International, toont het onderzoek aan dat de Europese beschermingsmaatregelen goed werken en ambitieus uitgevoerd moeten worden. De studie biedt ook kennis voor de bescherming van al die soorten waar het nog steeds slecht mee gaat, zoals de vogels van het agrarisch gebied.

Download
Wildlife Comeback in Europe - the recovery of selected mammal and bird species, ZSL, BirdLife International and EBCC, 2013 (pdf, 20,9 MB)

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Vincent Wigbels, Staatsbosbeheer; Joerg Mager, Saxifraga