Nyctalus noctula. Rosse vleermuis

Een nieuw meetnet: Vleermuis Transect Tellingen

Zoogdiervereniging
13-DEC-2013 - Eind 2012 is de Zoogdiervereniging in opdracht van het Ministerie van EZ gestart met een pilot voor een nieuw meetnet: NEM Vleermuis Transecttellingen. Deze tellingen moeten informatie gaan geven over de populatieontwikkeling van vier soorten vleermuizen die we tot nu toe in andere projecten nog niet goed konden volgen. Uitgangspunt was automatische detectie van vleermuizen tijdens het rijden van transecten met de auto.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Eind 2012 is de Zoogdiervereniging in opdracht van het Ministerie van EZ gestart met een pilot voor een nieuw meetnet: NEM Vleermuis Transecttellingen. Deze tellingen moeten informatie gaan geven over de populatieontwikkeling van vier soorten vleermuizen die we tot nu toe in andere projecten nog niet goed konden volgen. Uitgangspunt was automatische detectie van vleermuizen tijdens het rijden van transecten met de auto.

Voor het project is in eerste instantie getest welk type automatische detector zal worden ingezet. Uiteindelijk is dit de Batlogger-M geworden. Met vier teams zijn hiervoor testrondes gereden in april 2013. Hierin is de methode van het uitzetten en rijden van transecten met de auto uitgetest en verbeterd. Tot slot is ervaring opgedaan met de analyse van de opgenomen vleermuisgeluiden en is een webportal gebouwd voor het uploaden van de data per ronde. In juli en augustus 2013 zijn door vier teams de eerste ‘echte’ transecten gereden in de periode waarin we voortaan deze tellingen willen doen.

Rosse vleermuis (foto: Kees Marijnissen)

Met de resultaten van zomer 2013 zijn de eerste data verzameld voor ‘nieuwe’ trends van Laatvlieger, Rosse vleermuis, Gewone en Ruige dwergvleermuis, waar het meetnet in eerste instantie voor is bedoeld. Maar de routes zijn ook bedoeld om verspreidingsinformatie van deze en andere soorten zoals te verkrijgen. In dit project werden ook al soorten als Watervleermuis, Meervleermuis, Kleine dwergvleermuis en Tweekleurige vleermuis opgepikt.

Met de opgedane ervaringen gaan we het meetnet verder verbeteren en uitbreiden, zodat in 2014 méér transecten gereden kunnen worden en uiteindelijk een representatief landsdekkend meetnet tot stand komt. De resultaten van de pilotrondes zijn te lezen in de Telganger van oktober 2013.

Al met al hebben we, samen met de betrokken vrijwilligers, in een jaar tijd een nieuw meetnet vorm gegeven. Bij dezen willen we de teams heel hartelijk bedanken!

 

Selecteren van de routes (foto: Bernard van Duijnen)

Vervolg
Vanaf 2014 willen we het aantal teams gestaag gaan uitbreiden. Hoe precies en waar in Nederland, bepalen we begin 2014. Als je mee wilt doen, houd dan de website van de Zoogdiervereniging goed in de gaten, daar zal deze informatie worden gegeven. Het heeft nu géén zin je aan te melden, want we zullen straks teams gaan zoeken in nog nader te bepalen gebieden.

Zodra de teams gevonden zijn, zal er in het voorjaar van 2014 een instructiebijeenkomst worden georganiseerd voor de nieuwe teams.

Het is van belang dat deelnemers over een auto kunnen beschikken en in teamverband met tenminste zes personen kunnen opereren. Tussen 15 juli en 15 september moeten deze teams minimaal drie transecten (niet overlappende routes) twee keer gaan rijden, bij goed weer. De routes worden daarbij altijd gereden met minimaal twee personen (een chauffeur en een bijrijder). Je bent dus met zes personen verantwoordelijk voor zes avonden rijden en daarbij ook nog afhankelijk van goed weer, vandaar dat we teams uit minimaal zes personen willen laten bestaan, zodat de tijdsinspanning per persoon haalbaar blijft en de kennis van de routes over meerdere personen verdeeld is.

Testopstelling van de detectors (foto: Eric Jansen)

Tekst: Neeltje Huizenga en Eric Jansen, Zoogdiervereniging
Foto's: Kees Marijnissen, Saxifraga; Bernard van Duijnen; Eric Jansen