Zeearendnest, Lauwersmeer, 2013 met twee net geringde jongen.

Zeearenden broeden opnieuw succesvol

Sovon Vogelonderzoek Nederland
24-MEI-2013 - Ook in 2013 broeden er verschillende zeearenden succesvol in Nederland. In het Lauwersmeer, Roggebotzand, de Oostvaardersplassen en de Biesbosch hebben de ‘vliegende deuren’ opnieuw een nest bezet. Er zijn in totaal minimaal zes jongen geboren. Deze week werden twee jonge zeearenden voorzien van een ring. De zeearend broedt sinds 2006 in Nederland en sindsdien worden er steeds meer exemplaren waargenomen.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Ook in 2013 broeden er verschillende zeearenden succesvol in Nederland. In het Lauwersmeer, Roggebotzand, de Oostvaardersplassen en de Biesbosch hebben de ‘vliegende deuren’ opnieuw een nest bezet. Er zijn in totaal minimaal zes jongen geboren. Deze week werden twee jonge zeearenden voorzien van een ring. De zeearend broedt sinds 2006 in Nederland en sindsdien worden er steeds meer exemplaren waargenomen.

Zeearendnest in het Roggebotzand, 2013 (foto: Albert de Jong)Op vier locaties in ons land zijn zeearenden op dit moment druk bezig met het voeren van in totaal minimaal zes jongen. In het Lauwersmeer zijn twee forse, gezonde jongen aanwezig. De provincie Flevoland herbergt dit jaar weer twee nesten. Het honkvaste paar in de Oostvaardersplassen heeft minimaal één jong en in het Roggebotzand is recent ook één jonge arend op het nest gezien. Op het vierde nest, in de Biesbosch, zijn twee jongen waargenomen. Een broedpoging in het Zwarte Meer werd vroegtijdig gestaakt. Alle nesten bevinden zich in waterrijke, rustige gebieden, waar voldoende voedsel te vinden is. De oudervogels gebruiken een groot jachtgebied en worden regelmatig in de wijde omgeving van de nesten waargenomen. De zeearenden eten vooral ganzen, meerkoeten en vis.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Zeearenden voeren meerkoet aan jong in het Roggebotzand (film: Natuurkanaal)

Ringen
Deze week bezochten medewerkers van Staatsbosbeheer en Sovon Vogelonderzoek Nederland het nest van het paartje zeearenden in het Lauwersmeer. Het enorme nest bevindt zich op 15 meter hoogte in een ontoegankelijk deel van het gebied. Al eerder was waargenomen dat er twee jongen op het nest, de zogenaamde horst, aanwezig waren. Peter de Boer van Sovon klom de boom om de jongen van het nest te halen, waarna Frank de Roder en Romke Kleefstra ze konden voorzien van een metalen ring en een gecodeerde kleurring. “Totdat de jongen acht weken oud zijn is het verantwoord om ze op deze manier te ringen”, vertelt Peter. Naast dat de jongen gewogen, gemeten en geringd werden, verzamelden de onderzoekers ook prooiresten die op het nest lagen. De zeearenden blijken vooral vis te eten te krijgen, want er werden restanten van tien karpers, drie rietvoorns een zeelt, baars en bot gevonden. Daarnaast werden negen meerkoeten en twee brandganzen opgepeuzeld. Een fraaie impressie van de ringactie is bij RTV Noord te bekijken. Op de blog van Staatsbosbeheer is een mooi verslag te lezen.

Zeearendnest in het Lauwersmeer, 2013, met twee net geringde jongen (foto: Peter de Boer)

Verspreiding
In 2006 broedden er voor het eerst zeearenden in ons land. Toen bracht een paar in de Oostvaardersplassen voor het eerst een jong groot, nadat het in 2005 was begonnen met het bouwen van een enorm nest midden in het gebied. Daarna vestigde zich in 2009 een paar in het Lauwersmeer, in 2010 aangevuld met nieuw stel in de Randmeren. De nieuwste vestiging was die in 2012 in de Biesbosch. Deze vestigingen werden telkens voorafgegaan door zomerwaarnemingen van zeearenden in de gebieden. Voor 2004 was de zeearend een schaarse wintergast, afkomstig uit Scandinavië en Duitsland. Twee van de in Nederland broedende zeearenden bleken een ring uit Schleswig-Holstein (D) te dragen. Duitsland herbergt ruim 700 broedparen. Nu er al enige jaren zeearenden broeden in ons land, nemen de zomerwaarnemingen toe en is het mogelijk om in het hartje van de zomer een jonge zeearend te zien. Het is dan altijd opletten geblazen of de vogel een ring draagt. Want daarom worden de meeste jonge zeearenden in Nederland geringd: om na te gaan waar ze naartoe gaan. Zo werd eind februari van dit jaar een in 2012 geringde jonge arend uit het Lauwersmeer op Texel en vervolgens in België en Friesland gezien. Op de website waarneming.nl is nauwkeurig te zien waar er nog meer zeearenden gezien worden.

Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Albert de Jong; Peter de Boer, beide Sovon Vogelonderzoek Nederland
Film: Natuurkanaal