Vliegende parels in de duinen van Kennemerland

19-JUL-2013 - In het natuurgebied Duin en Kruidberg zijn de afgelopen weekenden wel honderd duinparelmoervlinders waargenomen. Vrijwilligers en boswachters van Natuurmonumenten zijn verrast door de zeer hoge aantallen van deze zeldzame vlindersoort.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

In het natuurgebied Duin en Kruidberg zijn de afgelopen weekenden wel honderd duinparelmoervlinders waargenomen. Vrijwilligers en boswachters van Natuurmonumenten zijn verrast door de zeer hoge aantallen van deze zeldzame vlindersoort.

De bovenzijde van de vleugels van de duinparelmoervlinder is oranje met een tekening van zwarte stippen. De onderkant van de vleugels is gelig met roestbruin en een aantal grotere witte vlakken. De duinparelmoervlinder is een middelgrote, sterke en snelle vlieger die weinig stil zit. De beste kans om er een goed te bekijken is op de nu bloeiende liguster. Vrijwilliger Joost Veer: “Het is heerlijk werk dat inventariseren, want de vlinders zijn alleen met mooi weer actief. Ik noteer op de kaart waar ik ze zie en ook maak ik graag foto’s van de vlinders.“

Duinparelmoervlinder; bovenzijde van de vleugels is oranje met een tekening van zwarte stippen (foto: Joost Veer)

Het beheer van Natuurmonumenten in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, waar Duin en Kruidberg onderdeel van is, lijkt goed te werken. De begrazing door Schotse hooglanders, Koniks en Shetlanders en kleine verstuivingen zorgen ervoor dat op veel plekken de viooltjes terugkomen. De rupsen van duinparelmoervlinders eten alleen duinviooltjes en hondsviooltjes, dus daar is de vlinder afhankelijk van.

Duinparelmoervlinder; de onderkant van de vleugels is gelig met roestbruin en een aantal grotere witte vlakken (foto: Joost Veer)

Ook in andere gebieden doet de duinparelmoervlinder het goed dit jaar. De vlinder komt voor in de kustduingebieden en op de Waddeneilanden. In de duinen leeft hij in graslanden en vochtige duinvalleien. Meer in het binnenland vindt je de vlinders vooral in droge, schrale graslanden en droge kruidenrijke heide.

Bron: Natuurmonumenten
Foto's: Joost Veer