rups duinparelmoervlinder

Rupsen van duinparelmoervlinder op zandviooltje

4-JUN-2010 - Recent hebben studenten van de Universiteit van Amsterdam rupsen aangetroffen van de duinparelmoervlinder in duingraslanden in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Vooral het zandviooltje lijkt favoriet bij de rupsen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Recent hebben studenten van de Universiteit van Amsterdam rupsen aangetroffen van de duinparelmoervlinder in duingraslanden in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Vooral het zandviooltje in de duinen lijkt favoriet bij de rupsen.

Rups van duinparelmoervlinder, knagend aan zandviooltje (Foto: Maartje Buijs)De Amsterdamse Waterleidingduinen, beheerd door Waternet, behoren tot het Natura 2000-gebied “Kennemerland-Zuid”. De duingraslanden in dit gebied zijn aangewezen als te behouden en te herstellen habitattype “grijze duinen”. Een kenmerkende soort van deze grijze duinen is de duinparelmoervlinder. Deze vlinder komt niet veel voor en we weten er dan ook weinig van. Het is in ieder geval bekend dat hij als volwassen vlinder bijzonder goed kan vliegen en zeer mobiel is. Onbekend nog waren de plekken waar de duinparelmoervlinder zich het liefst voortplant. Wel bestond al jaren het vermoeden dat het zandviooltje een belangrijke waardplant kon zijn.

Door intensief speurwerk hebben de studenten, begeleid door Waternet en De Vlinderstichting, verschillende jonge rupsen gevonden in de Waterleidingduinen. Deze deden zich inderdaad te goed aan met name zandviooltjes, maar er is er ook eentje aangetroffen al etende van een duinviooltje. Ze bleken zich bijzonder snel te kunnen voortbewegen in de lage en open vegetatie. Bovendien kruipen ze weg in de strooisel- en moslaag, wat het (terug)vinden van rupsen er niet eenvoudiger op maakt.

Afgelopen winter heeft Waternet op het Rozenwaterveld in de Amsterdamse Waterleidingduinen gemaaid en ondiep geplagd in de verruigde vegetatie. Doel hiervan is het herstel van de oorspronkelijke open kruiden- en mosrijke duinvegetatie. Eerdere experimenten met ondiep plaggen hebben lokaal al geleid tot de terugkeer van het zandviooltje en er zijn ook rupsen aangetroffen. De duinparelmoervlinder zal hier zeker van profiteren!

Bron: Waternet
Foto: Maartje Buijs