Echte koekoeksbloem

Bijzondere planten keren terug door ontwikkeling natte natuur

ARK Rewilding Nederland
28-JUL-2013 - Dankzij het ontwikkelen van moerassen in het Kempen~Broek in Limburg zijn bijzondere planten teruggekeerd. Moerashertshooi, egelboterbloem, hazenzegge, pilvaren, echte koekoeksbloem en drijvend fonteinkruid zijn enkele van de bijzondere soorten die recent werden gevonden in nieuwe moerassige laagtes.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Dankzij het ontwikkelen van moerassen in het Kempen~Broek in Limburg zijn bijzondere planten teruggekeerd. Moerashertshooi, egelboterbloem, hazenzegge, pilvaren, echte koekoeksbloem en drijvend fonteinkruid zijn enkele van de bijzondere soorten die recent werden gevonden in nieuwe moerassige laagtes.

Klimaatbuffer
Het Kempen~Broek was vroeger een kletsnat gebied met venen, natte heiden en moerassen. ARK Natuurontwikkeling werkt in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten aan moerasherstel door middel van de ontwikkeling van een klimaatbuffer. De klimaatbuffer moet de omgeving helpen de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Hier, op de hoge zandgronden, is het met name van belang de gevolgen van droge zomers te verzachten. Met het herstel van doorstroommoerassen is er langer schoon kwelwater beschikbaar voor natuur en zijn er ook voordelen voor de landbouw. Met het langer vasthouden van water neemt immers de waterreserve in droge tijden toe.

Veranderend Kempen Broek (foto: Denis Frissen)

Groots natuurgebied in wording
In het Kempen~Broek is Natuurmonumenten al langere tijd bezig landbouwgronden om te vormen naar natuur. ARK kocht de afgelopen paar jaar tussenliggende agrarische percelen. Op de aangekochte grond is lang geprobeerd landbouw te bedrijven waarbij greppels werden gegraven om het gebied droog te houden. ARK kan nu samen met Natuurmonumenten een groot en nat aaneengesloten natuurgebied realiseren.

TaurOssen tussen koekoeksbloemen (foto: Twan Teunissen)

Terugkeer van bijzondere soorten
Ter hoogte van de Belgische grens westelijk van Stramproy is moeras reeds hersteld door ontwateringsgreppels te dempen. Nu komt schoon kwelwater weer aan de oppervlakte en stroomt het niet meteen weg. Dit voorjaar kleurde het gebied voor het eerst weer roze van de echte koekoeksbloemen. En meer bijzondere planten keerden terug: door graafwerk kwamen oude zaden in de bodem bloot te liggen en ontkiemden dankzij voldoende water van de juiste kwaliteit.
De opgedoken plantensoorten laten zien dat ook vroeger op veel plekken in het Kempen~Broek moerasgebieden hebben gelegen. En in het kielzog van deze planten keren ook bijzondere dieren terug zoals gerande oeverspin en gevlekte glanslibel. Het wachten is nu op de eerste luide roep van boomkikker.

Tekst en foto's: Denis Frissen en Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling