thumnail Kruisbek mannetjes. Creative Commons Attribution-ShareALike 3.0 Unported. Elaine R. Wilson, www.naturespicsonline.com

Invasie Kruisbekken tijdens Euro Birdwatch

7-OKT-2013 - Duizenden vogeltellers hebben afgelopen zaterdag meegeteld tijdens de internationale vogelteldag van Euro Birdwatch. In ons land werden in totaal 65.524 vogels geteld, op 59 telposten. De Vink was de talrijkste soort, gevolgd door de Spreeuw, de Witte kwikstaart en de Kolgans. Maar het meest opvallend was de invasie van Kruisbekken. Vooral in de naaldbosrijke regio’s werden grote groepen opgetekend.

Bericht uitgegeven door Natuurbericht [land] op [publicatiedatum]

Duizenden vogeltellers hebben afgelopen zaterdag meegeteld tijdens de internationale vogelteldag van Euro Birdwatch. In ons land werden in totaal 65.524 vogels geteld, op 59 telposten. De Vink was de talrijkste soort, gevolgd door de Spreeuw, de Witte kwikstaart en de Kolgans. Maar het meest opvallend was de invasie van Kruisbekken. Vooral in de naaldbosrijke regio’s werden grote groepen opgetekend.

Eén telpost kwam zelfs aan een dagtotaal van 231 Kruisbekken. Het is geleden van 2004 en 2005 dat we de soort in zulke grote aantallen mochten verwelkomen. De Kruisbek is een zangvogel uit de familie van vinkachtigen en z'n spanwijdte meet 27 tot 30,5 cm. Kruisbekken komen uit de naaldwouden van Scandinavië en Rusland en de vogels zijn in de lucht gemakkelijk te herkennen op het gehoor, aan hun luide roep “kiep-kiep” of “klip-klip”. Het zijn voedselspecialisten die met hun kenmerkende gekruiste snavels onrijpe zaden uit gesloten kegels van naaldbomen kunnen peuteren.

Kruisbekken voeden zich voornamelijk met zaden van naaldbomen. (foto: Elaine R. Wilson)

Het weer was nochtans niet optimaal voor de trektellers: nevelig, nauwelijks enige wind, hier en daar zelfs wat regen. Daardoor lagen de totale aantallen aan de lage kant. In ons land werden in totaal 65.524 vogels geteld en het ging om 132 verschillende soorten. De Vink was de talrijkste (25.900 exemplaren), gevolgd door de Spreeuw (6.017 exemplaren). De Witte kwikstaart behaalde een verrassende derde plaats (1.870 exemplaren), en werd op de voet gevolgd door de Kolgans (1.574 exemplaren). Nog opmerkelijk: er werden ook behoorlijk wat Boerenzwaluwen geteld die op weg waren naar Afrika (1.319) en er zaten enkele bijzondere waarnemingen tussen zoals de Dwerggans, de Roodpootvalk en twee Kraanvogels.

Op Europees niveau bekleden de Spreeuw, Meerkoet en Vink de top drie. En ook buiten onze landsgrenzen waren er tot de verbeelding sprekende waarnemingen: in Armenië zag men een Monniksgier en Groene bijeneters, de tellingen in Azerbeidjan leverden een Purperkoet op, in Wit-Rusland ging een Dunbekmeeuw de boeken in, Bastaardarenden lieten zich spotten in Hongarije en Bulgarije en in Italië zat zelfs een Gestreepte strandloper, een Amerikaanse gast.

Trekkende Kraanvogels: ook in Vlaanderen werden er afgelopen zaterdag twee opgemerkt. (foto: Herman Feenstra)
Meer dan 19.000 tellers namen deel aan de tellingen van Euro Birdwatch, verspreid over ruim 30 landen in Europa en Centraal Azië. Het was de twintigste keer dat de telling georganiseerd werd. Om hun trektocht te overleven, moeten vogels in hun thuisgebieden een goede conditie kunnen opbouwen, moeten ze over voldoende rustplaatsen beschikken onderweg en moeten ze veilig de winter kunnen doorkomen. De nationale partners van BirdLife International grepen deze twintigste verjaardag aan om te sensibiliseren rond de gevaren die vogels ondervinden op hun jaarlijkse trek en om acties te promoten die bedreigde vogels en hun leefgebieden redden. De telgegevens werden per land verzameld en doorgespeeld aan de Slowaakse BirdLife partner. Voor België nam Natuurpunt dit als officiële partner van BirdLife voor haar rekening.

Meer informatie: www.trektellen.org

Tekst: Koen Leysen, Natuurpunt Educatie, coördinator vogeltrektellingen
Foto's: Herman Feenstra, Elaine R. Wilson