Otter close-up van kop VOOR EENMALIG GEBRUIK

Otter terug in de Gelderse Poort

ARK Rewilding Nederland
24-JAN-2014 - Na meer dan 50 jaar afwezigheid is de otter terug in de Gelderse Poort. Vorige week werden bij toeval ottersporen ontdekt in het grensgebied van de Ooijpolder en de Duitse Duffelt. Dat was aanleiding voor Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort om een cameraval te plaatsen. Groot was de opwinding en de blijdschap dat het dier deze week door de camera werd gefilmd.

Bericht uitgegeven door Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort [land] op [publicatiedatum]

Na meer dan 50 jaar afwezigheid is de otter terug in de Gelderse Poort. Vorige week werden bij toeval ottersporen ontdekt in het grensgebied van de Ooijpolder en de Duitse Duffelt. Dat was aanleiding voor Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort om een cameraval te plaatsen. Groot was de opwinding en de blijdschap dat het dier deze week door de camera werd gefilmd.

De filmbeelden uit de Gelderse Poort laten een volwassen otter zien. De eerste otter die sinds begin jaren zestig in dit gebied wordt waargenomen. Behalve filmbeelden zijn er ook sporen gevonden. Op verschillende plekken in de grensregio Ooijpolder-Duffelt zijn oude en verse uitwerpselen verzameld die aantonen dat de otter al minimaal enkele weken aanwezig is. De uitwerpselen zijn voor onderzoek verstuurd naar onderzoeksinstituut Alterra. Door middel van DNA-analyse wordt onderzocht waar de otter vandaan komt.

Otter (foto: Bart Beekers)

De komende tijd wordt door vrijwilligers van de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, Bever- en Otterwerkgroep Nederland (CaLutra) en NABU Naturschutzstation Niederrhein onderzoek gedaan om vast te stellen of in de Gelderse Poort misschien al sprake is van meer dan één dier. Het gebied herbergt veel geschikt leefgebied voor deze viseter.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Otter terug in de Gelderse Poort (film: Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort)

Ontsnippering werkt!
Loopplank voor otters onder de brug bij de Hubertusweg in Ooij (foto: Bart Beekers)Met een vooruitziende blik heeft de Provincie Gelderland vorig jaar loopplanken voor otters (en andere dieren) aangebracht onder de brug bij de Hubertusweg in Ooij. Otters hebben namelijk de gewoonte om langs wateroevers te lopen, waarbij ze ook regelmatig wegen oversteken. Ze lopen dan grote risico’s overreden te worden. Een simpele loopplank kan dat voorkomen. De vondst van otteruitwerpselen op deze loopplanken bewijst dat deze simpele voorziening werkt.

Herstel otterpopulatie
Otters raakten zo’n 25 jaar geleden uitgestorven in Nederland. Vanaf 2002 kregen ze een herkansing dankzij een herintroductieproject. De nieuwe kernpopulatie zit in de moerasgebieden van de Weerribben-Wieden en Zuid-Friesland. Het aantal otters groeit en de dieren breiden zich uit naar aangrenzende regio’s in Flevoland, Drenthe en Overijssel. Maar ook verder van de kernpopulatie duiken steeds vaker otters op. Zo werd kort gelden een otter waargenomen in de Nieuwkoopse Plassen. Ook langs de Oude IJssel bij Doesburg heeft de otter een klein bruggenhoofd.

Tekst en foto's: Bart Beekers, Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort
Film: Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort