vuursalamander

2014 Jaar van de salamander

Stichting RAVON
29-JAN-2014 - 2014 is internationaal uitgeroepen tot Jaar van de salamander en RAVON zal hieraan een actieve bijdrage leveren via onderzoek, bescherming en het organiseren van diverse activiteiten. In febuari begint de salamandertrek naar de voortplantingswateren en daarom zijn een aantal paddenwerkgroepen nu al bezig met het plaatsen van de eerste schermen.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

2014 is internationaal uitgeroepen tot Jaar van de salamander en RAVON zal hieraan een actieve bijdrage leveren via onderzoek, bescherming en het organiseren van diverse activiteiten. In febuari begint de salamandertrek naar de voortplantingswateren en daarom zijn een aantal paddenwerkgroepen nu al bezig met het plaatsen van de eerste schermen.

In Nederland komen vijf inheemse soorten salamanders voor. De ernstig bedreigde vuursalamander is de enige landsalamander. De kleine watersalamander, Alpenwatersalamander, kamsalamander en vinpootsalamander zijn echte watersalamanders. In het jaar van de salamander zullen we deze soorten extra aandacht geven in natuurberichten.

Kleine watersalamander tijdens trek. Zo loopt hij nog en zo is hij overreden... (foto’s: Raymond Creemers)

Salamandertrek in februari
Terwijl de padden en bruine kikkers nog in winterslaap zijn, gaan de salamanders in februari al volop aan de wandel, op weg naar de voortplantingswateren. Ze doen dat, vanwege de lage temperaturen, nog wel in een traag tempo. Dit maakt het oversteken van wegen tot een hachelijke onderneming. De meeste salamanders trekken ’s nachts, bij voorkeur onder vochtige weersomstandigheden en een temperatuur van rond de 5 °C. De mannetjes gaan het eerst; enkele dagen of weken later volgen de vrouwtjes. Omdat de salamanders al zo vroeg trekken, worden ze op veel locaties vaak gemist. Hierdoor wordt onterecht aangenomen dat er op deze locaties geen salamanders trekken.

Activiteiten RAVON in het Jaar van de salamander
RAVON gaat door met het onderzoek naar de schimmelziekte onder de vuursalamanders die inmiddels ook in België is aangetroffen. Ook het redden van salamanders uit straatkolken en putten tijdens de voorjaarstrek krijgt extra aandacht dit jaar. Tijdens amfibieënexcursies leert u hoe u salamanders kunt herkennen want dat is niet altijd zo makkelijk als veel mensen denken. De excursies worden aangekondigd op www.ravon.nl (>Activiteiten).

PARC
PARC (Partners in Amphibian and Reptile Conservation) heeft als doel amfibieën, reptielen en hun leefgebieden te beschermen door proactieve en gecoördineerde internationale samenwerking. Meer informatie is te vinden op hun website. Informatie over actuele ontwikkelingen en diverse acties is te lezen op hun facebookpagina.

Kijk voor meer informatie over salamanders op www.ravon.nl

Tekst: Kris Joosten & Raymond Creemers, RAVON
Foto’s: Raymond Creemers