Kastanjeboleet

Nieuwe standaardlijst voor paddenstoelen

Nederlandse Mycologische Vereniging
19-FEB-2014 - Recent is de nieuwe standaardlijst voor paddenstoelen gepresenteerd. In dit boek zijn alle op dit moment uit Nederland bekende en door de NMV geaccepteerde paddenstoelsoorten opgenomen met hun moderne naam en bijbehorende ecologische gegevens, 5315 paddenstoelen en slijmzwammen. In totaal omvat de lijst 8534 soorten.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Recent is de nieuwe standaardlijst voor paddenstoelen gepresenteerd. In dit boek zijn alle op dit moment uit Nederland bekende en door de NMV geaccepteerde paddenstoelsoorten opgenomen met hun moderne naam en bijbehorende ecologische gegevens, 5315 paddenstoelen en slijmzwammen. In totaal omvat de lijst 8534 soorten.

De nieuwe lijst is ten opzichte van de vorige standaardlijst van 1995, gepubliceerd in het “Overzicht van de paddenstoelen in Nederland”, uitgebreid met onder andere roesten en meeldauwen. Er zijn vele honderden nieuwe Nederlandse namen aan toegevoegd en 943 wetenschappelijke namen moesten worden veranderd.

Krulhaarkelkzwam (foto: Menno Boomsluiter)

De standaardlijst is van belang, omdat zo wordt bereikt dat soorten op een eenduidige wijze worden doorgegeven en opgenomen in excursieverslagen of wetenschappelijke rapportages.

Validatie
De NMV verzamelt al sinds 1980 paddenstoelenwaarnemingen en beschikt over een database die inmiddels meer dan twee miljoen records bevat. Er zijn bij het verschijnen van de nieuwe standaardlijst onder andere nieuwe validatiecriteria opgesteld die vanaf nu worden toegepast en in de toekomst ook geautomatiseerde validatie mogelijk moeten maken. Wie paddenstoelenwaarnemingen doorgeeft, levert een bijdrage aan het gegevensbestand van de NMV. Omdat dit bestand voor wetenschappelijke doeleinden wordt gebruikt, draagt de inbrenger van waarnemingen ook verantwoordelijkheid voor de correctheid hiervan. Validatie van waarnemingen is erg belangrijk, omdat paddenstoelen nu eenmaal lastig op naam te brengen zijn en een foutieve melding ook gevolgen heeft voor de ecologische interpretatie van zo'n vondst. De NMV wil dus alleen waarnemingen ontvangen, waarvan de determinatie voor honderd procent zeker is. Soorten, waarvan validatie vereist is, zijn in de lijst gekenmerkt door een lettercode. De code geeft aan of een soort bewaard ( C ) , microscopisch gecontroleerd ( M ) en/of gefotografeerd ( F ) moet worden.

Nieuwe Standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen (foto: Martijn Oud)Voor iedereen die waarnemingen doorgeeft aan de NMV geldt dat dit niet kan zonder de nieuwe standaardlijst te raadplegen. Soorten die worden opgegeven zonder dat aan de validatiecriteria is voldaan kunnen geweigerd worden.

Raadplegen
Het 287 pagina’s dikke boek “Beknopte standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen” kan worden besteld via de website van de NMV.

Het is de bedoeling dat de nieuwe standaardlijst binnenkort ook online kan worden geraadpleegd via Verspreidingsatlas.nl. Daarnaast zal er in de loop van dit jaar een meer uitgebreide versie via de NMV-site geraadpleegd kunnen worden.

Martijn Oud & Aldert Gutter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Menno Boomsluiter; Martijn Oud