Zomerpiek vlinders weken eerder

De Vlinderstichting
21-JUL-2014 - Hoewel juli nog niet eens is afgelopen lijkt de zomerpiek voor vlinders al achter de rug. Het aantal vlinders deze zomer was even hoog als de afgelopen 24 jaar, maar alles vloog weken eerder dan het langjarig gemiddelde.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Hoewel juli nog niet eens is afgelopen lijkt de zomerpiek voor vlinders al achter de rug. Het aantal vlinders deze zomer was even hoog als de afgelopen 24 jaar, maar alles vloog weken eerder dan het langjarig gemiddelde.

In het voorjaar werd het klein geaderd witje het meest geteld (foto: Kars Veling)Uit de gegevens van het Landelijk Meetnet Vlinders blijkt dat de piek van de zomervlinders zeker twee weken eerder viel dan de afgelopen 24 jaar. In april en mei waren er duidelijk meer vlinders dan normaal. Het was dan ook veel warm en zonnig dit voorjaar. Alleen rond week 19 viel het weer erg tegen en dat zien we ook direct terug in het aantal vlinders dat geteld werd. In het voorjaar was het klein geaderd witje de meest getelde vlinder.

In de zomer kwamen de aantallen ongeveer op het langjarig gemiddelde (de blauwe lijn in de grafiek), maar de piek viel al in de eerste helft van juli, terwijl deze normaal gesproken weken later valt. Inmiddels nemen de aantallen al weer af, maar er wordt nog doorgeteld tot zeker eind september en wie weet hoe het zich verder gaat ontwikkelen.

Gemiddeld aantal vlinders per telling Meetnet Vlinders (bron: Vlinderstichting en CBS)

Bruin zandoogje: stevig op plaats 1 in meetnet Vlinders 2014 (foto: Kars Veling)Het bruin zandoogje staat onbedreigd aan kop als we kijken naar het aantal vlinders dat op de monitoringroutes al is geteld dit jaar. Er zijn al meer dan tweemaal zoveel bruin zandoogjes gezien dan de nummer twee: het koevinkje. De twee algemene koolwitjes, klein geaderd witje en klein koolwitje, staan pas op de derde en vierde plek en zijn heel veel minder geteld. Het bruin zandoogje vliegt lang niet op alle routes, maar als hij ergens aanwezig is kunnen er soms wel honderden of zelfs meer dan duizend per telling worden gezien. Andere soorten die hoog scoren zijn bont zandoogje en icarusblauwtje, die allebei nog een nieuwe generatie krijgen, maar ook de citroenvlinder deed het opvallend goed tot nu toe. Van de dagactieve nachtvlinders valt vooral op dat er dit jaar veel sint-jansvlinders zijn.


Deze gegevens komen uit de nieuwsbrief van het Landelijk Meetnet Vlinders. Dit is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van Economische Zaken. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting