Nest jonge merels

Broedsucces volgen met Nestkaart Light

Sovon Vogelonderzoek Nederland
28-FEB-2014 - Door het zachte weer zouden vogels wel eens vroeg kunnen gaan broeden dit jaar. Wat heeft dit voor gevolgen voor vogelpopulaties? Het bijhouden van het broedsucces is van groot belang voor het kunnen verklaren van aantalsveranderingen. Sovon verzamelt daarom zoveel mogelijk gegevens over het broedsucces van vogels en heeft hier een speciaal programma voor ontwikkeld. Via Nestkaart Light kan iedereen gegevens over bezette nestkasten doorgeven. Maar let op, het zoeken en controleren van nesten is in Nederland niet zomaar toegestaan.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Door het zachte weer zouden vogels wel eens vroeg kunnen gaan broeden dit jaar. Wat heeft dit voor gevolgen voor vogelpopulaties? Het bijhouden van het broedsucces is van groot belang voor het kunnen verklaren van aantalsveranderingen. Sovon verzamelt daarom zoveel mogelijk gegevens over het broedsucces van vogels en heeft hier een speciaal programma voor ontwikkeld. Via Nestkaart Light kan iedereen gegevens over bezette nestkasten doorgeven. Maar let op, het zoeken en controleren van nesten is in Nederland niet zomaar toegestaan.

Waarom broedsucces volgen
Nest jonge merels (foto: Peter Eekelder)Het vaststellen van aantalsveranderingen bij broedvogels hebben we in ons land aardig in de vingers. Het verklaren van die trends is vaak lastig. Een van de factoren die daarbij meespelen is het broedsucces. Een structurele verandering in het broedsucces kan bijdragen aan een toename of afname van het aantal broedvogels. Het monitoren van het broedsucces is ook van belang om effecten van klimaatverandering te volgen. Passen vogels zich aan, bijvoorbeeld door vroeger te gaan broeden, nu het klimaat steeds warmer lijkt te worden?

Nestgegevens verzamelen
Sovon verzamelt al jaren gegevens over het broedsucces met het Meetnet Nestkaarten. De medewerkers, doorgaans vrijwilligers, houden per nest bij of het uitvliegende jongen oplevert of niet. Mits ze dat voorzichtig doen, is dat niet schadelijk voor de vogels zelf, zo blijkt uit talloze buitenlandse studies. Medewerkers worden geacht zich te houden aan de uitgebreide handleiding met vele tips om verstoring te vermijden.

Nestkaart Light
De gangbare nestkaarten zijn in de afgelopen jaren gaandeweg uitgebreid, om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Het nadeel is, dat het invoerprogramma wat ingewikkeld is geworden voor mensen die slechts af en toe een nest vinden en willen volgen. Voor hen is er nu een eenvoudiger versie ontwikkeld, Nestkaart Light.

Screenshot Nestkaart Light (foto: Sovon Vogelonderzoek Nederland)

Zelf nesten volgen
Ieder nest dat gevolgd wordt, levert waardevolle informatie op. Zo draagt het in de gaten houden van een broedsel van een Merel in de eigen tuin bij aan een beter begrip van het reilen en zeilen van deze soort. Het meest waardevol is het wanneer er per broedsel meerdere waarnemingen worden verzameld en doorgegeven. Liefst is dat een waarneming tijdens de eifase, een waarneming tijdens de jongenfase en een nacontrole (nest gelukt of mislukt).

Registratiebewijs
Maar let op, het zoeken en controleren van nesten is in Nederland niet zomaar toegestaan. Het mag in het kader van het Sovon-onderzoek, mits je beschikt over een registratiebewijs van Sovon en je gegevens doorgeeft. Een registratiebewijs aanvragen is simpel en kan door een mail te sturen naar nestkaart@sovon.nl. Voor het op afstand observeren van bijvoorbeeld een ooievaarsnest is overigens geen registratiebewijs nodig.

Meedoen
We hopen met Nestkaart Light meer mensen bij het onderzoek te betrekken. Het online programma is op te roepen via de website van Sovon. Er is een beknopte handleiding (6 pagina’s) online beschikbaar.

Contact
Frank Majoor, Jeroen Nienhuis & Chris van Turnhout (Sovon Vogelonderzoek Nederland)
nestkaart@sovon.nl.

Tekst: Fred Hustings, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Peter Eekelder; Sovon Vogelonderzoek Nederland