Koolmees

Ook de vogels van Beleef de Lente zijn er vroeg bij

Vogelbescherming Nederland
4-MRT-2014 - De warme winter lijkt naadloos over te lopen in een zacht voorjaar. Afgelopen winter was de op één na warmste sinds het begin van de metingen in 1706 en als gevolg daarvan loopt de natuur een ruime maand voor op schema. Niet alleen bloemen en planten zijn al in bloei gekomen, ook de vogels van Beleef de Lente vertonen voorjaarsactiviteiten.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

De warme winter lijkt naadloos over te lopen in een zacht voorjaar. Afgelopen winter was de op één na warmste sinds het begin van de metingen in 1706 en als gevolg daarvan loopt de natuur een ruime maand voor op schema. Niet alleen bloemen en planten zijn al in bloei gekomen, ook de vogels van Beleef de Lente vertonen voorjaarsactiviteiten.

Vorig jaar beleefden we nog de koudste maart in vijftig jaar, dit jaar lijkt het alsof er geen winter is geweest. Vogels die hier het hele jaar door zijn, krijgen eerder last van lentekriebels met zo’n zacht voorjaar. Voor trekvogels maakt het niet uit; die merken in hun overwinteringsgebied niks van het warme weer hier. Behalve de temperatuur zijn er overigens meer factoren die het tijdstip van broeden beïnvloeden, zoals de hoeveelheid daglicht. Bij meer daglicht kan er langer worden gejaagd op insecten: voedsel voor de jongen. Maar als het echt zacht blijft, wordt er vroeger dan gemiddeld gebroed.

Koolmees (foto: Vogelbescherming Nederland)

Paren en nesteldrang
Ook de vogels van Beleef de Lente zijn er vroeg bij en vertonen al tekenen van nesteldrang. De koolmees bijvoorbeeld is al begonnen met nestelen, terwijl dat vorig jaar met het koude voorjaar minstens twee weken later was dan gemiddeld. Ook de ooievaars hebben de kolder al in de kop en hebben, toen de camera’s aangingen op 1 maart, al gepaard. Zowel de torenvalk als de slechtvalk maakten een kuiltje in hun kast en vertoonden daarmee al vroeg zogenaamd nest-indicerend gedrag.

Oehoe lijkt laat
De oehoes van Beleef de Lente lijken juist een uitzondering. Normaal gesproken zou deze vroege broeder al lang op de eieren moeten zitten, maar dat is nu nog niet het geval. Het oehoepaar in de Winterswijkse steengroeve koos aanvankelijk voor een broedplek buiten zicht van de camera’s, maar het is op dit moment niet duidelijk of het broeden op deze plek wordt doorgezet. Het mannetje verscheen zondagavond opeens tweemaal voor de camera, na weken hier afwezig te zijn geweest.

Blijf www.beleefdelente.nl volgen en kijk welke vogel het eerst eieren legt! Kinderen kijken in de klas of thuis naar www.beleefdelentejunior.nl. Met live beelden, filmpjes met hoogtepunten en op maat gesneden informatie over de verschillende soorten.

Tekst en foto: Vogelbescherming Nederland