Zwarte ibis

Nog steeds zwarte ibissen in ons land, dankzij zachte winter

Sovon Vogelonderzoek Nederland
7-MRT-2014 - De uit Zuid-Europa afkomstige zwarte ibis verscheen vanaf eind september 2013 in opvallende aantallen in ons land. Door het uitblijven van echt winterweer konden minimaal tien tot twaalf vogels het bij ons uithouden.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

De uit Zuid-Europa afkomstige zwarte ibis verscheen vanaf eind september 2013 in opvallende aantallen in ons land. Door het uitblijven van echt winterweer konden minimaal tien tot twaalf vogels het bij ons uithouden.

De zwarte ibis maakt als broedvogel een indrukwekkende rentree door in Zuid-Europa. In Spanje, waar de soort een tijdlang verdwenen was, nestelen tegenwoordig duizenden paren. De sprong naar het zuiden van Frankrijk is inmiddels gemaakt door honderden paren.

Zwarte ibis bij Oudewater (foto: Arjan Boele)

Met zo’n achterland is het niet verwonderlijk dat de in Nederland opduikende aantallen toenemen. Eind september 2013 begon een ongekende influx in ons land, met groepen tot 24 exemplaren. Zwarte ibissen zijn erg mobiel, zodat het lastig is te bepalen om hoe veel vogels het precies ging, maar in totaal betrof het vele tientallen.

Normaliter ontbreken zwarte ibissen in de winter bij ons of worden er hooguit enkele gezien. Ditmaal echter verbleven er in de eerste twee maanden van 2014 minstens tien tot twaalf zwarte ibissen in Nederland. Het grootste groepje telde vier exemplaren bij Leidschendam (ZH). De mobiliteit van deze soort werd aangetoond door een gekleurringde Spaanse vogel. Deze verbleef van begin november tot begin maart bij Oudewater (Ut), maar maakte tussendoor een uitstapje van een week naar Gent (Vlaanderen).

Dat zwarte ibissen met succes konden overwinteren, heeft natuurlijk alles van doen met het weer bij ons. De op één na zachtste winter ooit zal de soort geen problemen hebben bezorgd. Ondiepe poelen, slootranden en natte graslanden bleven geschikt om voedsel te zoeken doordat vorst van betekenis niet voorkwam.

Zwarte ibis (foto: Arjan Boele)

Zouden sommige vogels ook nog andere plannen hebben met ons land? Misschien wel, want in 2012 is al eens een paartje zwarte ibissen gezien dat met nestmateriaal sleepte. Het leidde toen niet tot een broedgeval, maar wie weet wat er dit jaar op stapel staat.

Een artikel over het recente optreden van zwarte ibissen verschijnt in het volgende nummer van Sovon-Nieuws.

Tekst: Arjan Boele & Fred Hustings, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Arjan Boele