Viervlakvlinder opvallend talrijk dit jaar

De Vlinderstichting
23-OKT-2014 - De viervlakvlinder is een nachtvlinder die geen blijvende populaties heeft in Nederland. Het is een zeldzame trekvlinder, die vanuit het zuiden ons land binnenkomt en zich mogelijk tijdelijk voortplant. Dit jaar wordt de vlinder opvallend veel gemeld.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De viervlakvlinder is een nachtvlinder die geen blijvende populaties heeft in Nederland. Het is een zeldzame trekvlinder, die vanuit het zuiden ons land binnenkomt en zich mogelijk tijdelijk voortplant. Dit jaar wordt de vlinder opvallend veel gemeld.

Vrouwtje viervlakvlinder (foto: Kars Veling)De viervlekvlinder (Lithosia quadra) was van 2004 tot en met 2013 maar dertig keer gemeld en daarmee een zeldzame vlinder. In normale jaren worden er geen tot vier exemplaren gemeld. In goede jaren gaat het om zeven (2006) tot negen (2012) viervlakvlinders. Alleen in 2014 zijn er al meer dan honderd meldingen binnen gekomen op Waarneming.nl en Telmee, van meer dan vijftig verschillende locaties. Ook de afgelopen week zijn er nog veel gezien.

Op sommige plaatsen gaat het om grote aantallen, die worden gelokt met licht. Zo werden er maarliefst 43 exemplaren gezien tijdens nachtvlinderonderzoek in Posterholt (LB) en werden er tien stuks op het laken aangetroffen in het Lauwersmeer (GR). De meeste waarnemingen komen uit het zuidoostelijke deel van het land, maar ook in Groningen zijn er regelmatig meldingen.

Mannetje viervlakvlinder (foto: Mirriam Arts) en verspreiding van de waarnemingen in 2014 (bron: NDFF)

De soort heeft een opvallende vliegtijd. Op Vlindernet wordt aangegeven dat er één generatie vliegt van juni tot half september, maar naast een duidelijke piek in juni ontbreekt de soort vrijwel in augustus en komt in september weer opzetten. Het kan zijn dat de vlinders een zomerrust kennen, of dat er toch sprake is van twee generaties: een in juni-juli en een in september. Dit jaar is de soort vooral in de tweede helft van september en in oktober veel gezien. De viervlakvlinder is een soort van oude bosgebieden, maar doordat het een trekvlinder is kan hij ook buiten dit leefgebied gevonden worden. Voortplanting gebeurt wel in die oude loofbossen. De rupsen leven van (korst)mossen en algen die op boomstammen, met name eik, groeien.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Mirriam Arts, Kars Veling
Kaartje: NDFF