argusvlinder vrouw vierkant

Op zoek naar rupsen bedreigde argusvlinder

De Vlinderstichting
20-OKT-2014 - De argusvlinder is een van de meest bedreigde vlinders in ons land. De afgelopen tien tot vijftien jaar is hij meer dan 90% achteruit gegaan en in Oost-Nederland vrijwel verdwenen. Het onderzoek naar oorzaken is volop aan de gang en daarvoor wordt ook gezocht naar de rupsen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De argusvlinder is een van de meest bedreigde vlinders in ons land. De afgelopen tien tot vijftien jaar is hij meer dan 90% achteruit gegaan en in Oost-Nederland vrijwel verdwenen. Het onderzoek naar oorzaken is volop aan de gang en daarvoor wordt ook gezocht naar de rupsen.

Jonge rupsjes van argusvlinder met het karakteristieke vraatbeeld in de bladrand (foto: Anthonie Stip)De Vlinderstichting heeft een actieplan opgesteld voor de argusvlinder waarin wordt aangegeven wat we nu weten over deze soort en wat er op kortere en langere termijn moet gebeuren om verdere achteruitgang tegen te gaan. Een van de maatregelen uit het beschermingsplan argusvlinder is het opzetten van een kennisnetwerk voor de argusvlinder.

Vorige week is de landelijke werkgroep argusvlinder opgericht. In de werkgroep nemen vrijwilligers deel die de argusvlinder met argusogen volgen. Met deze werkgroep argusvlinder zet De Vlinderstichting in op het creëren van zo’n kleinschalig kennisnetwerk. De uitwisseling van ecologische kennis en ervaringen met beheer van de openbare ruimte gericht op de argusvlinder zijn belangrijke thema’s die in de werkgroep aan bod komen. De werkgroep bestaat nu uit acht enthousiaste vrijwilligers die vanuit De Vlinderstichting professionele ondersteuning krijgen.

Weinig van de langsrijdende automobilisten zullen hebben begrepen dat er hier gezocht werd naar argusvlinderrupsen (foto: Anthonie Stip)

Een wat oudere rups argusvlinder met lichte streep opzij en duidelijke staartjes (zie inzetje) (foto: Kars Veling, inzetje Bram Omon)Tijdens de eerste bijeenkomst van zaterdag 11 oktober stond de ecologie en levenscyclus van de argusvlinder centraal. Het programma begon binnen met een presentatie van De Vlinderstichting. Daarop volgde een levendige brainstorm en discussie over de mogelijke oorzaken van de achteruitgang van de argusvlinder. Er was uitgebreid aandacht voor het opsporen van rupsen van de argusvlinder. Met de opgedane kennis vers in het geheugen ging men het veld in om rupsen te zoeken. Dit vond plaats in het Kraaienbos, nabij het plaatsje Wijngaarden (ZH). Op een aantal locaties werden rupsen van de argusvlinder gevonden: in slootkanten en bij een boomstam op een slootkant. Momenteel zijn de rupsen van argusvlinders goed te vinden in het veld. Zoek daarvoor naar grassen die bij verticale structuren groeien, zoals bij een hek, paal, muurtje of een boom in het open veld. De zonkant van zo’n structuur is het meest kansrijk om rupsen te vinden. Het zoeken naar rupsen begint bij het zoeken naar vraatsporen op het gras: netjes uitgegeten vensters uit een grasspriet of getopte grassprieten. Zulke sporen duiden op aanwezigheid van een rups. Als er vraatsporen gevonden zijn, kan het echte zoekwerk beginnen.

Tekst en foto’s: Anthonie Stip & Kars Veling, De Vlinderstichting