Beekprik

Beekprik keert terug in de Reusel

Stichting RAVON
13-OKT-2014 - De beekprik had het in de vorige eeuw in Noord-Brabant zwaar te verduren. Als bewoner van schone, stromende beken, gingen de populaties in drie van de vier stroomgebieden ten onder aan de bekende boosdoeners: watervervuiling, verstuwing en het kanaliseren van beken. Door herstelmaatregelen is de water- en habitatkwaliteit in veel beken sterk verbeterd. Dit geldt ook voor de Reusel, een beekje in Noord-Brabant. De beekprik wordt daarom dit najaar in deze beek geherintroduceerd.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

De beekprik had het in de vorige eeuw in Noord-Brabant zwaar te verduren. Als bewoner van schone, stromende beken, gingen de populaties in drie van de vier stroomgebieden ten onder aan de bekende boosdoeners: watervervuiling, verstuwing en het kanaliseren van beken. Door herstelmaatregelen is de water- en habitatkwaliteit in veel beken sterk verbeterd. Dit geldt ook voor de Reusel, een beekje in Noord-Brabant. De beekprik wordt daarom dit najaar in deze beek geherintroduceerd.

Beekprikken zijn om velerlei redenen bijzonder te noemen. Ze hebben wel wat weg van een vis, maar zijn door hun ronde mondschijf zonder kaken en de zeven kieuwopeningen toch duidelijk anders.

Beekprik (foto: Blikonderwater.nl)

Op weg naar herstel
Je vindt ze in meanderende beken en riviertjes met een goede waterkwaliteit. Door watervervuiling en het recht trekken van beken is zijn verspreidingsgebied in de vorige eeuw meer dan gehalveerd en zijn de huidige populaties veelal klein en kwetsbaar. Door inspanningen van onder meer de waterschappen zijn veel beken weer hersteld. Goed nieuws voor de beekprik zou je denken, maar helaas wordt verspreiding op natuurlijke wijze nog altijd verhinderd door migratiebarrières zoals stuwen. Door zijn beperkte zwemcapaciteit is de afstand tot de dichtstbijzijnde, en enige overgebleven, populatie in Noord-Brabant (in de Dommel en Keersop) voor de beekprik onoverbrugbaar. Herintroductie van de soort is daarom de enige optie om de soort terug te krijgen in de Reusel.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Herintroductie van de beekprik in de Reusel (film: Blikonderwater.nl)

Helpende hand
Na een uitgebreide voorstudie is besloten om de beekprik vanaf dit najaar te herintroduceren in de Reusel. In deze Brabantse beek kwam de soort nog voor tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw. De beek is ten dele nog in oorspronkelijke, meanderende staat en de waterkwaliteit is weer verbeterd. Ook zijn rechtgetrokken delen van de beek weer meanderend gemaakt, zoals bij landinrichting De Hilver. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor de beekprik.

De Reusel (foto: Frank Spikmans)

Verhuizing binnen Brabant
Voor een herintroductie heb je beekprikken nodig. Bij voorkeur individuen die zijn aangepast aan de situatie in de Reusel. Kweken van beekprik is helaas te complex, daarom worden wilde beekprikken uit de laatst overgebleven Noord-Brabantse beekprikpopulatie gebruikt. Deze populatie, die is gehuisvest in de Dommel en de Keersop ten zuiden van Eindhoven, is van voldoende omvang om als bronpopulatie te dienen. De komende jaren wordt het benodigde aantal beekprikken overgezet van de bronpopulatie naar de Reusel. Zowel de bronpopulatie als de nieuwe populatie worden de komende jaren goed in de gaten gehouden. De bronpopulatie mag namelijk geen negatieve effecten ondervinden. Als bewijs voor een succesvolle herintroductie in de Reusel, hopen we binnen vijf jaar nestkuilen vol kronkelende, paaiende beekprikken te zien, ten teken dat de beekprik zich hier weer zelfstandig kan redden.

Tekst: Frank Spikmans en Martijn Schiphouwer, RAVON
Foto's: Blikonderwater.nl; Frank Spikmans, RAVON
Film: Blikonderwater.nl