Beekprikken

Beekprik op weg naar herstel in de Reusel

Stichting RAVON
26-APR-2017 - De herintroductie van de beekprik in de Brabantse Reusel lijkt geslaagd, want onlangs zijn de eerste in de Reusel geboren priklarven aangetroffen. Het lijkt erop dat de uitgezette beekprikken zich succesvol voortplanten.

In 2014 is gestart met de herintroductie van de beekprik in de Reusel omdat de soort daar als gevolg van watervervuiling en habitatdegradatie verdwenen was. Zowel in 2016 als in 2017 werden paaiende dieren waargenomen en onlangs zijn de eerste in de Reusel geboren priklarven aangetroffen. Om een duurzame prikkenpopulatie op te bouwen loopt de herintroductie nog door tot 2018.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Update over project in 2016 (Bron: RAVON YouTube)

De beekprik is een karakteristieke soort voor kleinere beekjes met een goede waterkwaliteit en een natuurlijke hydromorfologie. De soort plant zich voort in grindrijke beddingen, waarbij een nestje gemaakt wordt van steentjes. De larven groeien vervolgens gedurende 5 tot 7 jaar op in de beekbodem.

Achteruitgang & herstel

Als gevolg van het verstuwen van beken en vervuiling verdwenen sneller stromende grindrijke delen, hoopten giftige stoffen zich op in de beekbodem en namen de migratiemogelijkheden voor de beekprik af. In Noord-Brabant heeft de soort zich alleen in het Dommel- en Keersopsysteem weten te handhaven. Om het duurzame voorkomen van de beekprik in deze provincie te vergroten is middels een uitgebreide studie onderzocht welke beken inmiddels weer voldoende hersteld zijn. Dit bleek het geval voor de Reusel waar de beekprik tot in de jaren ’60 voorkwam. De waterkwaliteit is hier inmiddels verbeterd en rechtgetrokken beekdelen zijn weer meanderend gemaakt.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Informatie over het herintroductieproject (Bron: RAVON Youtube)

Herintroductie project lijkt succesvol

In 2014 is in opdracht van de Provincie gestart met het herintroduceren van een beekprikkenpopulatie in de Reusel (zie natuurbericht 13 oktober 2014). Hiervoor worden er, met behulp van vrijwilligers, tot 2018 subadulte beekprikken gevangen in de Keersop en door RAVON overgezet naar de Reusel. Zowel de bronpopulatie als de nieuwe populatie zijn goed in de gaten gehouden en in de bronpopulatie zijn geen negatieve effecten waargenomen.

Tot grote vreugde werden in 2016 al de eerste beekprikken gezien in de Reusel die stenen naar een nestje aan het slepen waren. Ook voorjaar 2017 werd dit waargenomen en onlangs zijn er ook nuljarige beekpriklarven aangetroffen. Hiermee staat vast dat de voortplanting succesvol verloopt. Er is dan ook goede hoop dat er in 2018, als het bijplaatsen van dieren stopt, een duurzame prikkenpopulatie in de Reusel aanwezig zal zijn.

Tekst: Frank Spikmans & Jan Kranenbarg (RAVON)
Leadfoto: blikonderwater.nlFilmpjes: RAVON YouTube Update over project in 2016 & Informatie over het herintroductieproject