Waarom verdwijnt de argusvlinder?

De Vlinderstichting
14-APR-2014 - De afgelopen twintig jaar is de argusvlinder enorm achteruit gegaan. Kwam hij voeger overal in het land voor, inmiddels is de vlinder in het oosten en zuiden op de zandgronden uiterst zeldzaam geworden.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De afgelopen twintig jaar is de argusvlinder enorm achteruit gegaan. Kwam hij vroeger overal in het land voor, inmiddels is de vlinder in het oosten en zuiden op de zandgronden uiterst zeldzaam geworden.

Argusvlinder, sterk achteruitgegaan de afgelopen twintig jaar, hier een vrouwtje (foto: Kars Veling)We zijn wel gewend geraakt aan de verhalen over soorten die sterk achteruit gaan. Meestal is dat begonnen in het begin van de vorige eeuw en vooral in de jaren ‘60 en ‘70 echt duidelijk geworden. Bij de argusvlinder ligt dat anders. De vlinder is van de zandgronden de laatste twintig jaar vrijwel verdwenen. Alleen op de veen- en kleigronden lijkt hij het nog goed te doen.

De sterke afname is voor De Vlinderstichting reden om een Soortbeschermingsplan Argusvlinder op te stellen. Hierin brengen we alle bestaande kennis over de soort samen, om zo te achterhalen wat mogelijke oorzaken van de afname in ons land zijn. Ook ontwikkelen we beheermaatregelen die positief uitwerken voor de argusvlinder en identificeren we kennisleemten over deze mooie vlindersoort. Er wordt nauw samengewerkt met onze collega’s in België en Groot-Brittannië, want ook daar gaat het buitengewoon slecht met de vlinder.

De onderzijde van argusvlinder heeft een prima camouflage (foto: Kars Veling)Om beter in beeld te krijgen waar de argusvlinder nog voorkomt wordt in het weekend van 17 en 18 mei een speciale telling georganiseerd. Iedereen wordt gevraagd om in een uur de potentiele vliegplaatsen van argusvlinder binnen een kilometerhok te bezoeken en te tellen hoeveel vlinders je ziet. Ook als je in dat uur geen argusvlinder bent tegengekomen geef je dat door, zodat we ook meer informatie krijgen over waar de argusvlinder niet meer zit. De argusvlinder houdt van warme, open graslanden met veel variatie in vegetatiehoogte. Er moet beschutting aanwezig zijn en ook warme plekken om op te warmen. Dat zijn stukken open grond, molshopen, muurtjes, stenen trappen, houten hekken en dergelijke. Op de website over de argusvlinder is een serie foto’s met typisch leefgebied van de argusvlinder te vinden. We hopen dat door dit telweekend er nog meer duidelijk wordt over het voorkomen van de argusvlinder. Als we weten wat de problemen zijn voor de soort kunnen we betere beschermings- en herstelmaatregelen voorstellen.

Tekst: Anthonie Stip & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling