wilde kat

Oversteekmogelijkheden in België voor wilde kat

ARK Rewilding Nederland
6-OKT-2014 - De Europese wilde kat is bezig met zijn terugkeer naar Nederland en Vlaanderen. Het aantal wilde katten in de Duitse Eifel en Belgische Ardennen neemt de laatste jaren toe, waardoor de territoria vol raken en een aantal katten naar andere gebieden zoals de Voerstreek en Zuid-Limburg trekt. Snelweg E40, een belangrijke barrière voor wilde katten en andere dieren op deze reis, is onderzocht op passeerbaarheid.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

De Europese wilde kat is bezig met zijn terugkeer naar Nederland en Vlaanderen. Het aantal wilde katten in de Duitse Eifel en Belgische Ardennen neemt de laatste jaren toe, waardoor de territoria vol raken en een aantal katten naar andere gebieden zoals de Voerstreek en Zuid-Limburg trekt. Snelweg E40, een belangrijke barrière voor wilde katten en andere dieren op deze reis, is onderzocht op passeerbaarheid.

De Europese wilde kat (Felis silvestris silvestris) breidt zich uit en werd de afgelopen jaren steeds vaker in Zuid-Limburg en zelfs eenmaal in het Vlaamse Kempen~Broek waargenomen. Voordat de wilde kat echt een succesvolle terugkeer kan maken in Nederland en Vlaanderen zijn er een aantal obstakels te overwinnen, zoals het veilig oversteken van drukke wegen. Eén van deze wegen is de E40 van Luik in België tot Aken in aangrenzend Duitsland in het hart van het Drielandenpark.

Wilde kat (foto: Bob Luijks)

Elze Polman heeft als stagiaire bij ARK Natuurontwikkeling alle oversteekmogelijkheden bij de E40 van Luik tot Aken in kaart gebracht. In totaal zijn er 56 oversteekmogelijkheden gevonden, waarvan 12 bruggen, 10 onderdoorgangen en 34 duikers. Op sommige locaties zijn camera’s geplaatst om vast te stellen welke dieren gebruik maken van de oversteekplaatsen. Er zijn tijdens dit onderzoek geen wilde katten vastgelegd, maar wel veel andere diersoorten. Zo gebruiken vossen vooral duikers en het ecoduct om de snelweg over te steken; dassen gebruiken vooral voetgangerstunnels. Daarnaast zijn bij duikers verschillende soorten kleine marterachtigen vastgelegd.

Dit onderzoek laat zien dat bruggen het minst geschikt lijken voor wilde katten om de snelweg veilig over te steken als gevolg van het drukke verkeer op de bruggen. Korte onderdoorgangen die met name door voetgangers gebruikt worden, lijken vooral geschikt voor nachtdieren zoals wilde kat en das. Verder zijn duikers vaak gelegen op plekken waar weinig mensen komen en lijken daardoor ook geschikt om veilig de snelweg te passeren.

De oversteekplaatsen zijn momenteel alleen voor mensen ingericht. Door een aantal aanpassingen zouden een aantal oversteekplaatsen (nog meer) gebruikt kunnen worden door wilde kat en andere diersoorten. Bijvoorbeeld grote duikers, deze kunnen (tijdelijk) water bevatten, door planken te plaatsen kunnen dieren droog aan de overkant komen. Bovendien zal meer vegetatie en beschutting bij alle oversteekmogelijkheden een verbetering geven. Daarnaast zouden hekken geplaatst moeten worden langs de snelweg om het direct oversteken van dieren te voorkomen. En er dienen rasters geplaatst te worden die dieren naar de oversteekmogelijkheden begeleiden.

De conclusie kan dus getrokken worden dat er verschillende oversteekmogelijkheden voor wilde kat langs de E40 in België zijn. Met een aantal noodzakelijke aanpassingen kan de effectiviteit van deze oversteekmogelijkheden sterk verbeterd worden. Hierdoor heeft de wilde kat een grotere kans om succesvol terug te keren naar Nederland en Vlaanderen.

Lees hier het hele verslag.

Tekst: Elze Polman
Foto: Bob Luijks, Natuurportret