Nieuwe inktzwam voor de provincie Gelderland

Nederlandse Mycologische Vereniging
7-MEI-2014 - In Gelderland is onlangs na nauwkeurig microscopisch onderzoek vastgesteld dat de Gistgeurinktzwam in het Wissels Veen bij Epe is gevonden. Deze inktzwam wordt zeer weinig waargenomen, maar is dit nu omdat ze zo zeldzaam is of omdat ze moeilijk op naam te brengen is?

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

In Gelderland is onlangs na nauwkeurig microscopisch onderzoek vastgesteld dat de Gistgeurinktzwam in het Wissels Veen bij Epe is gevonden. Deze inktzwam wordt zeer weinig waargenomen, maar is dit nu omdat ze zo zeldzaam is of omdat ze moeilijk op naam te brengen is?

Hoe vaak raap je niet wat op en denk je na een korte beschouwing: wat heb ik nu weer gevonden? Meestal wordt zoiets al snel weer weggegooid onder het mompelen van: daar kom ik toch nooit uit. Dat zal de vindster van dit onooglijke groepje paddenstoelen, dat diep verborgen in het mos zat, ook gedacht hebben. Ze vond de paddenstoeltjes in het Wissels Veen bij Epe. Een gebied dat al eerder bijzondere soorten heeft opgeleverd. Het bleken inktzwammetjes te zijn. Dat is voor veel paddenstoelenliefhebbers voldoende om ze te laten vallen of ze hun vingers eraan gebrand hebben.

Gistgeurinktzwam (foto: Menno Boomsluiter)

Inktzwammen doen hun naam eer aan. Hun lamellen (plaatjes) veranderen snel in een soort zwarte inkt. Zwart gekleurd door de donkere sporen. Als je ze al meeneemt, is er bij aankomst meestal weinig van over. Eigenlijk moet je bij het vinden van een onbekende inktzwam deze opbergen en onmiddellijk huiswaarts keren in de hoop sneller thuis te komen dan de inktzwam verinkt. Er zijn dan ook maar weinig mensen die vol enthousiasme een inktzwam op naam proberen te brengen.
Sinds de wetenschap alle inktzwammen, verenigd door hun eigenschap, gesplitst heeft in een groot aantal nieuwe geslachten is dat enthousiasme tot een dieptepunt gedaald. Van het geslacht Coprinus waar vroeger alle inktzwammen toe behoorden is ten gevolge van DNA-studies nog maar weinig over. Het op naam brengen gaat dan ook moeizaam. Want heb je nu te maken met een Parasola, een Coprinopsis, een Coprinus of een Coprinellus?

Toch leverde ditmaal nauwkeurig microscopiewerk een leuk resultaat. De eerste vondst in de provincie Gelderland van de Gistgeurinktzwam (Coprinopsis saccharomyces). Maar hoe zeldzaam is deze soort nu echt. Is ze echt zo zeldzaam of wordt ze maar weinig op naam gebracht?

Tekst en foto: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging