Ring in resten uilenmaal

Ecomare
9-MEI-2014 - Heel bijzonder! Tijdens het ‘braakballenpluizen’ bij Ecomare werd een ringetje gevonden van een vogel. Normaal vinden we kaakjes en botjes van muizen, woelmuizen en spitsmuizen. Ecomare-medewerker en uilenexpert Dick Schermer, die het pluizen begeleidt, was dan ook erg verbaasd. Er was in al die jaren nog nooit eerder een vogelringetje gevonden. Na het opsturen van de gegevens kreeg Dick te horen dat het ringetje van een graspieper was die in 2012 in het Zwanenwater was geringd….en nu dus was geëindigd als kerkuilenmaaltijd.

Bericht uitgegeven door Ecomare [land] op [publicatiedatum]

Heel bijzonder! Tijdens het ‘braakballenpluizen’ bij Ecomare werd een ringetje gevonden van een vogel. Normaal vinden we kaakjes en botjes van muizen, woelmuizen en spitsmuizen. Ecomare-medewerker en uilenexpert Dick Schermer, die het pluizen begeleidt, was dan ook erg verbaasd. Er was in al die jaren nog nooit eerder een vogelringetje gevonden. Na het opsturen van de gegevens kreeg Dick te horen dat het ringetje van een graspieper was die in 2012 in het Zwanenwater was geringd….en nu dus was geëindigd als kerkuilenmaaltijd.

Braakballen
Sinds 2008 broeden er weer kerkuilen op Texel. Ze eten veel huisspitsmuizen, maar ook wel vogels en insecten. Er blijven altijd onverteerbare onderdelen over, zoals botten en haren. Uilen braken dit allemaal uit in kleine langwerpige ballen, braakballen genoemd. Door het pluizen weten we veel over het dieet van uilen. Om de kerkuil op Texel een handje te helpen, zijn er speciaal nestkasten geplaatst waar ze in broeden. Daarin en op de grond daarbuiten worden braakballen gevonden en verzameld.

Kerkuilen voor een Texelse nestkast (foto: Foto Fitis, Adriaan Dijksen)

Ringonderzoek
Al meer dan honderd jaar worden vogels in Nederland geringd voor onderzoek. De ringen zijn voorzien van een nummer en zijn heel licht. Vogels worden gevangen, geringd en weer uitgezet. De persoon die dit doet, de ringer, noteert de datum, vogelsoort, plek, leeftijd en andere belangrijke informatie. Dit wordt opgeslagen in een grote databank bij het Vogeltrekstation. Het ringen gebeurt door heel Nederland, ook op Texel. Met dit onderzoek hebben wetenschappers antwoorden gekregen op allerlei vragen over het leven van de vogels. Daardoor kunnen de vogels ook beter beschermd worden.

Echt onderzoek
Het uitpluizen van een braakbal is fascinerend om te doen. Het is dan ook altijd erg in trek bij onze bezoekers. Maar het is niet alleen leuk om te doen, alle diersoorten die gevonden worden in de braakbal worden genoteerd. Dus het is ook echt onderzoek, met veel onderzoekers!

Braakballenpluizen bij Ecomare, onderzoek met veel onderzoekers (foto: Sytske Dijksen)

Meer weten?
Lees meer over kerkuilen en huisspitsmuizen in onze digitale encyclopedie. Op de site van het Vogeltrekstation kun je ook meer lezen over het onderzoek.

Tekst: Ecomare
Foto's: Foto Fitis, Adriaan en Sytske Dijksen