Ruimte voor water ook goed voor natuur Vechterweerd

FREE Nature
18-AUG-2014 - In de Vechterweerd (Dalfsen, Overijssel) is dit voorjaar een laagte gegraven om bij hoge waterstanden extra rivierwater af te voeren. Voor de natuur in dit natuurgebied van drinkwaterbedrijf Vitens ontstaan zo nieuwe kansen. De pioniers hebben zich inmiddels gevestigd, terwijl bestaande natuur gespaard is bij het werk.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

In de Vechterweerd (Dalfsen, Overijssel) is dit voorjaar een laagte gegraven om bij hoge waterstanden extra rivierwater af te voeren. Voor de natuur in dit natuurgebied van drinkwaterbedrijf Vitens ontstaan zo nieuwe kansen. De pioniers hebben zich inmiddels gevestigd, terwijl bestaande natuur gespaard is bij het werk.

Op veel plaatsen langs de grote rivieren wordt gegraven in het kader van Ruimte voor de Rivier. Langs een kleinere rivier als de Overijsselse Vecht heeft waterschap Groot Salland met dezelfde vraagstukken te maken bij hoge waterstanden. Om bij hoge waterstanden genoeg water af te voeren is voorjaar 2014 in een deel van de Vechterweerd het maaiveld verlaagd.

Lange Ereprijs in de Vechterweerd (foto: Chris Braat)

Al meer dan tien jaar ontwikkelt de Vechterweerd zich van intensieve landbouwgrond naar een gebied waar eigenaar Vitens drinkwaterwinning en natuur combineert. De kudde Galloways van FREE Nature treedt op als ‘landschapsarchitecten’. Onder invloed van de begrazing is een begroeiing ontstaan die rijk is aan structuur en bloemen. Bandheidelibel en beekrombout zijn regelmatige gasten. De Vechterweerd is een rijke groeiplaats van de lange ereprijs, die overigens door de runderen niet gegeten wordt.

Inrichtingswerkzaamheden afgelopen maart (foto: Chris Braat)

Door de verlaging van het maaiveld is een nieuw milieu toegevoegd aan het gebied. Er is een relatief vochtige, voedselarme uitgangssituatie ontstaan. Slechts incidenteel zal hier water stromen. Op de kale grond bloeien nu algemene soorten als akkerdistel en vlasbekje. Zweefvliegen en vlinders weten deze nectarbron snel te vinden. Naar verwachting zullen zich de komende jaren andere plantensoorten vestigen, zoals margriet en steenanjer.

Bij de graafwerkzaamheden is de bestaande groeiplaats van lange ereprijs ontzien. Ook de struwelen van meidoorn en sleedoorn zijn blijven staan. Net als de solitaire zomereik die al jaren een baken in de Vechterweerd vormt. Zo is de Vechterweerd een goed voorbeeld van een combinatie van veiligheid, drinkwaterwinning én spontane natuur. Iedereen is vrij om zelf te komen struinen en kijken.

Sleedoornstruweel gespaard tijdens gebiedsinrichting (foto: Chris Braat)

Tekst en foto's: Chris Braat, FREE nature