Stroomdalflora bloeit ruim een maand eerder dan normaal

FREE Nature
26-MEI-2014 - Bijzondere stroomdalflora als grote centaurie, beemdkroon, veldsalie en brede ereprijs staan volop in bloei, dit jaar ruim een maand eerder dan gemiddeld. In de uiterwaardgebieden waar FREE Nature actief is bloeien ze volop en neemt hun aandeel de laatste jaren steeds meer toe. Ze profiteren van dynamiek in het rivierenlandschap.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Bijzondere stroomdalflora als grote centaurie, beemdkroon, veldsalie en brede ereprijs staan volop in bloei, dit jaar ruim een maand eerder dan gemiddeld. In de uiterwaardgebieden waar FREE Nature actief is bloeien ze volop en neemt hun aandeel de laatste jaren steeds meer toe. Ze profiteren van dynamiek in het rivierenlandschap.

Alle genoemde plantensoorten zijn echte zomerbloeiers. Door de afgelopen zachte winter bloeien zij nu eerder dan normaal. Half mei zijn dan ook al vele bloeiende exemplaren aangetroffen. Soorten die in het rivierengebied de laatste decennia bovendien in de lift zitten (bron: Rijn in Beeld).

Grote centaurie (foto: Fokko Erhart)

Brede ereprijs (foto: Fokko Erhart)

Voor zowel grote centaurie, beemdkroon en brede ereprijs als veldsalie geldt dat ze van iets kalkrijkere, zandige groeiplaatsen houden, welke ze door natuurontwikkeling langs de rivieren volop vinden. Veldsalie is voor kiemen zelf grotendeels afhankelijk van kale plekken in de grasmat, open plekken die door betreding van grote grazers kunnen ontstaan. Waar uiterwaarden tot de jaren ’80 van de vorige eeuw veelal bestonden uit strakke graslanden op zware klei en waar rivierduinen de boer meer in de weg zaten en dus steeds de rivier werden ingeduwd, zie je met de start van natuurontwikkeling begin jaren ’90 deze soorten steeds meer toenemen. Hierbij profiteren ze volop van dynamiek van de rivier. Potentieel geschikt leefmilieu neemt jaarlijks nog steeds toe. Begrazing zorgt voor fine tuning en voorkomt dat hun leefgebied te snel dichtgroeit of overwoekert met onder andere dauwbraam. De rivier helpt een handje met de zaadverspreiding.

Beemdkroon (foto: Fokko Erhart)

Veldsalie (foto: Fokko Erhart)

Tekst: Roeland Vermeulen & Fokko Erhart, FREE Nature
Foto’s: Fokko Erhart, FREE Nature / www.wildernisfoto.nl