Industriële pluimveehouderij broeihaard voor vogelgriepvirus

25-NOV-2014 - Niet de vermeende verspreiding door trekvogels, maar de grootschalige industriële pluimveehouderij vormt de basis van het probleem met vogelgriep. Dat stelt Natuurpunt in een reactie op de uitlating van het FAVV van 24/11/2014. Uit een recente Nederlandse studie blijkt bovendien dat wilde vogels besmet geraken door ziek pluimvee, en niet omgekeerd. Natuurpunt sluit zich aan bij de oproep van het FAVV om pluimvee op te hokken en andere maatregelen te nemen zodat besmet pluimvee de ziekte niet kan doorgeven aan wilde vogels.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt [land] op [publicatiedatum]

Natuurpunt steunt de oproep van het FAVV om pluimvee op te hokken en andere maatregelen te nemen zodat besmet pluimvee het vogelgriepvirus niet kan doorgeven. De vereniging wijst er wel op dat niet de vermeende verspreiding door trekvogels, maar de grootschalige industriële pluimveehouderij de basis vormt van het probleem met vogelgriep. Uit een recente Nederlandse studie blijkt bovendien dat wilde vogels bij ons besmet geraken door ziek pluimvee, en niet omgekeerd.

De recente gevallen van vogelgriep in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben de discussie over de rol van trekvogels bij de verspreiding van de ziekte aangewakkerd. Zijn trekvogels betrokken bij de verspreiding, of niet? De kans dat wilde vogels veroorzaker van de huidige uitbraak zijn, is uiterst gering en op dit ogenblik zonder enig bewijs. In het eerste Nederlandse geval is dat zelfs uitgesloten omdat het ging om kippen die binnen worden gehouden waardoor contact met trekvogels uitgesloten is.

 

Industriële pluimveehouderij en bijhorend transport zorgen ervoor dat het virus razendsnel verspreid geraakt. (foto: Shutterstock)

Wilde vogels besmet door pluimvee - niet omgekeerd

Waarschijnlijker is dat wilde vogels besmet worden door pluimvee. Die stelling wordt ondersteund door recent Nederlands onderzoek van de Universiteit van Utrecht. De Nederlandse onderzoekster Jacintha van Dijk bemonsterde een jaar lang wilde eenden via een eendenkooi en kwam tot de conclusie dat trekkende eenden vatbaarder zijn voor Nederlandse virussen dan Nederlandse eenden. Ze liepen hun griepvirus naar alle waarschijnlijkheid in Nederland op, in plaats van het te importeren.

Oorzaak bij intensieve pluimveehouderij

Door de discussie toe te spitsen op de rol van de trekvogels, wordt voorbijgegaan aan de echte oorzaken van de vogelgriepepidemie. Die is een gevolg van de intensieve pluimveehouderij en bijhorend transport. Die zorgen ervoor dat het virus razendsnel verspreid geraakt. Dat is ook de mening van de Wereldvoedselorganisatie (FAO), die stelt dat de meerderheid van de uitbraken van vogelgriep te wijten is aan het transport van pluimvee, mest, bijproducten van de pluimveeteelt, stro, kooien, tot zelfs kleren en schoenen van werklui. Ook volgens de FAO is de explosieve groei van de pluimveeteelt de belangrijkste reden van de uitbraken van vogelgriep. Het is niet verwonderlijk dat de meeste uitbraken zich voordoen in pluimveekwekerijen.

Lees meer: