Junidip vlinders dit jaar al in mei

De Vlinderstichting
22-MEI-2014 - Als je nu op pad gaat om vlinders te zien kan het voorkomen dat je op flinke stukken van je wandeling weinig of geen dagvlinders tegenkomt, terwijl het weer prima is. We zijn dit jaar vroeg in de junidip terecht gekomen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Als je nu op pad gaat om vlinders te zien kan het voorkomen dat je op flinke stukken van je wandeling weinig of geen dagvlinders tegenkomt, terwijl het weer prima is. We zijn dit jaar vroeg in de junidip terecht gekomen.

Er zijn momenteel niet veel koolwitjes te zien, zoals dit klein koolwitje (foto: Kars Veling)Een deel van onze dagvlinders heeft twee of drie generaties per jaar en de eerste vliegt normaal gesproken in de tweede helft van april en mei. Dan zetten ze eitjes af en de weken daarna leven ze als rups op hun waardplant, maar zijn ze als vlinder dus niet meer te zien. Er zijn ook vlinders die maar één generatie per jaar hebben en die vliegen meestal vanaf begin juli. Dit betekent dat er in de maand juni altijd wat minder vlinders te zien zijn dan ervoor en erna. We noemen dit de junidip.

Dit jaar waren de vlinders er weken eerder bij dan normaal gesproken en ook de dip van de vlinders valt nu eerder, al half mei. Er zijn zeker nog wel vlinders te zien, maar de soorten die normaal de grote aantallen opleveren, zoals koolwitjes, zijn er nu maar weinig.


Icarusblauwtje (foto: Kars Veling)Er zijn wel volop blauwtjes te zien en vooral icarusblauwtje is talrijk. Deze graslandvlinder zit vooral in bloemrijk grasland van natuurgebieden, wegbermen en natuurlijke parken. Ze vliegen met name op plekken met veel rolklaver en kleine klaver, want dat zijn de planten waarop de rupsen zijn gespecialiseerd. Op dezelfde bloemrijke plekken vliegen ook kleine vuurvlinder en hooibeestje, terwijl je daar in het westen van het land ook de argusvlinder tegenkomt. Waarschijnlijk binnen een week of twee zullen, als het warme weer aanhoudt, de eerste bruin zandoogjes en groot dikkopjes uit de pop kruipen. Deze vlinders, met maar één generatie per jaar, zijn er meestal redelijk vroeg bij en als deze ook een aantal weken vervroegd zijn, zien we ze binnenkort boven de bloemrijke graslanden fladderen. Vanaf half juni zouden dan ook de andere zomergeneratievlinders kunnen verschijnen.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting