Ruigpootbuizerd (eenmalig gebruik)

Zeldzame buizerdlookalike zoekt onze streken op

18-DEC-2014 - Eén van onze meest bijzondere wintergasten is de Ruigpootbuizerd, een roofvogel die in Scandinavië, Siberië en in het noorden van Noord-Amerika broedt en in de herfst zuidwaarts trekt. Dit najaar werd de zeldzame wintergast hier al op verschillende plaatsen waargenomen.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt [land] op [publicatiedatum]

De winter brengt elk jaar een aantal gevederde gasten naar onze streken. Eén van de meest bijzondere wintergasten is de Ruigpootbuizerd, een roofvogel die in Scandinavië, Siberië en in het noorden van Noord-Amerika broedt en in de herfst zuidwaarts trekt. Dit najaar werd de zeldzame wintergast hier al op verschillende plaatsen waargenomen.

De Ruigpootbuizerd lijkt zeer sterk op de gewone Buizerd. Veel heeft ermee te maken dat die laatste een erg variabel verenkleed heeft. Het gebeurt dan ook geregeld dat onervaren vogelaars een Buizerd ten onrechte voor een Ruigpootbuizerd aanzien. Vooral Buizerds met een licht verenkleed worden wel eens verward met Ruigpootbuizerds. Toch zijn er enkele duidelijke verschillen tussen beide soorten. Zo is de Ruigpootbuizerd wat forser gebouwd dan zijn zuiderse halfbroer en is de spanwijdte verhoudingsgewijs zo’n 17 centimeter langer. Daarnaast hebben ze twee opvallende donkere “polsvlekken” op de bleke ondervleugels en de witte staart wordt aan het einde door een scherpe, donkere band afgelijnd. Maar ook hier: op afstand kunnen lichte Buizerds een gelijkaardige tekening vertonen. Op korte afstand, zijn de bevederde poten erg typisch voor de Ruigpootbuizerd, bij Buizerds zijn die kaal en geel.

Foto: Filip De Ruwe
Ruigpootbuizerds broeden in mei en juni vanaf Scandinavië verder oostelijk over de toendrazone richting Grote Oceaan. Ook in het noorden van Noord-Amerika is het een broedvogel. In de herfst verlaten de vogels hun broedgebied en trekken ze naar het zuiden. Vogels die in onze streken komen overwinteren zijn Scandinavische vogels. De Ruigpootbuizerd is een zeer zeldzame wintergast en doortrekker, maar wordt hier vooral de laatste 4 à 5 winters opnieuw vaker gezien. Vogels die de laatste twee winters worden waargenomen, blijken in hoofdzaak terugkerende adulte vogels die hier tussen 2010 en 2012 voor het eerst als jonge vogel arriveerden. Meestal arriveren ze in oktober of november, maar het adulte vrouwtje dat recent in Ezemaal (Landen) werd waargenomen, arriveerde pas vorige week, na de eerste koudeprik dus. Het exemplaar komt hier al vier opeenvolgende winters op bezoek.
 

(foto: Filip De Ruwe)
De aantallen waarmee Ruigpootbuizerds hier aankomen, zijn afhankelijk van het voedselaanbod dat ze in hun broedgebied aantreffen. Bij een slecht lemmingjaar in Scandinavië, zullen Ruigpootbuizerds sneller geneigd zijn om zuidwaarts te trekken om op zoek te gaan naar nieuwe voedselbronnen. In dergelijke jaren arriveren dan opvallend veel jonge vogels in onze contreien. Die vogels keren dan jaarlijks terug naar hier om te komen overwinteren. Hun menu bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren zoals lemmingen, maar ook zangvogels en ganzenkuikens (in de zomer) worden wel eens verorberd.

Waarnemers die een ‘nieuwe’ Ruigpootbuizerd spotten, doen er goed  aan de waarneming vast te leggen op foto en in te voeren op www.waarnemingen.be. De kans dat het om een bleke Buizerd gaat in plaats van een Ruigpootbuizerd is namelijk heel groot.

Auteurs: Ben De Witte & Gerald Driessens, Natuurpunt
Foto: Filip De Ruwe