Kolganzen op trek, te herkennen aan de zwarte buikstrepen.

Kolganzen steeds vroeger op trek; al tienduizenden geteld

Sovon Vogelonderzoek Nederland
3-OKT-2014 - Op 2 oktober arriveerde de eerste golf van kolganzen in Nederland. Op telposten werden in totaal meer dan 90.000 overvliegende exemplaren geteld. De ganzen zijn iets later dan vorig jaar, maar nog steeds erg vroeg. Het laatste decennium arriveren kolganzen gemiddeld steeds eerder.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Op 2 oktober arriveerde de eerste golf van kolganzen in Nederland. Op telposten werden in totaal meer dan 90.000 overvliegende exemplaren geteld. De ganzen zijn iets later dan vorig jaar, maar nog steeds erg vroeg. Het laatste decennium arriveren kolganzen gemiddeld steeds eerder.

Lange V-vormen tegen een strakblauwe najaarslucht. Over telposten in het noordoosten van het land werden 2 oktober spectaculaire aantallen gezien. Telpost Langebosch noteerde bijna 60.000 exemplaren, terwijl ook de tellers op Kamperhoek en Oelemars duizenden kolganzen invoerden op Trektellen.nl. In de zuidelijke helft van het land lagen de aantallen beduidend lager en in het westen werden er nauwelijks kolganzen gezien. Waarschijnlijk is het merendeel van de ganzen in ons land neergestreken.

Kolganzen op trek, te herkennen aan de zwarte buikstrepen (foto: Arjan Boele)

Gunstige omstandigheden
De kolganzen hebben deze dagen te maken met gunstige trekomstandigheden. Boven het noordoosten van Europa ligt een hogedrukgebied en staat er maar weinig wind. Ideaal weer om kilometers te maken voor de ganzen, die vanuit de broedgebieden in het noordwesten van Siberië zo snel mogelijk naar West-Europa vliegen, zonder veel tussenstops te maken. Ook voor trektellers was het heldere weer gunstig, waardoor de trek goed was waar te nemen. De trekgroepjes bestaan niet altijd uit alleen maar kolganzen; ook grauwe ganzen sluiten graag aan en soms vliegen er wat aalscholvers mee.

Vroege aankomst
Dat tienduizenden kolganzen al in de eerste helft van oktober arriveren, was dertig jaar geleden nog ondenkbaar. Sindsdien is de gemiddelde aankomst in het najaar flink vervroegd. In 2013 lag de eerste piek zelfs in eind september. Dankzij intensief telwerk op telposten in heel Nederland wordt deze tendens duidelijk in kaart gebracht. Als het weer nog even rustig blijft, kunnen tellers tijdens de EuroBirdWatch op zaterdag ook veel ganzen verwachten.

Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Arjan Boele