Boommarter

Boommarter terug in Zuid-Limburg

ARK Rewilding Nederland
15-NOV-2015 - De boommarter is met zekerheid terug in Zuid-Limburg. Tijdens een zoektocht naar wilde katten in het diepe zuiden van Limburg werd meerdere malen een boommarter vastgelegd door een cameraval. Het toch al rijke Zuid-Limburg is nu dus weer een soort rijker.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

De boommarter is met zekerheid terug in Zuid-Limburg. Tijdens een zoektocht naar wilde katten in het diepe zuiden van Limburg werd meerdere malen een boommarter vastgelegd door een cameraval. Het toch al rijke Zuid-Limburg is nu dus weer een soort rijker.

Het vermoeden dat er boommarters in Zuid-Limburg zouden leven bestond al langer, maar waarnemingen voorzien van fotografisch bewijs bleven uit. Dit jaar was het echter raak, een boommarter werd vastgelegd met een cameraval. Het dier werd meerdere malen op verschillende plekken in het Vijlenerbos vastgelegd. De cameraval maakte onderdeel uit van cameraval-onderzoek naar wilde katten, ook een soort die recent in Zuid-Limburg terugkeerde. In opdracht van ARK Natuurontwikkeling en met medewerking van Staatsbosbeheer plaatste René Janssen (Bionet) verschillende cameravallen die naast wilde katten nu ook een boommarter in beeld brachten.

Boommarter gefotografeerd door cameraval (foto: René Janssen)

Soort in opmars
In grote delen van Nederland is de boommarter in opmars. Gestaag breidt dit ooit bijna uit Nederland verdwenen roofdier zijn areaal uit. Limburg bleef een beetje achter bij deze trend. Waarschijnlijk omdat het een heel eind van het van oudsher belangrijkste boommarterbolwerk, de Veluwe, verwijderd is en ook nog eens daarvan wordt gescheiden door de grote rivieren. Ook herkolonisatie vanuit Duitsland en België leek niet te gebeuren.

Tot nu toe waren er enkel waarnemingen met een beschrijving bekend: in Vaals (1998 en 2008), Sittard (2008) en Schweiberg (2015). In Limburg waren slechts twee met een foto bevestigde waarnemingen van een boommarter. Een cameravalwaarneming op de Meinweg (2012) en een verkeersslachtoffer in Nederweert (2014). Op een paar honderd meter van de grens in het Belgische Teuven werd in 2010 en 2013 ook al eens een boommarter vastgelegd op cameraval.

Boommarter (foto: Bzd1)

Marters moeilijk te herkennen
Dat er tot nu toe alleen onzekere waarnemingen uit Zuid-Limburg waren is niet vreemd. Het is namelijk niet makkelijk om het verschil te zien tussen een boommarter en zijn naaste verwant de steenmarter. Juist de steenmarter doet het in Limburg al lange tijd goed. De kleur van de ondervacht (licht bij steenmarter en donker bij boommarter) is een goed kenmerk maar niet altijd duidelijk zichtbaar. De grootte en de stand van de oren (kleiner en verder uit elkaar bij de steenmarter, groot, spitser en dichter bij elkaar staand bij de boommarter) is een verschil. Ook de kleur van de neus (donker bij boommarter, licht bij steenmarter) en de lengte van de achterpoten (lang bij boommarter, kort bij steenmarter) zijn kenmerken. De vorm en kleur van de bef wordt vaak als kenmerk genoemd maar kan verwarrend zijn omdat er overlap zit in vorm en kleur. Om de verwarring nog groter te maken kunnen steenmarters prima in bomen klimmen en zijn er ook waarnemingen bekend van boommarters in bebouwing.

Verbindingen voor boommarter en co
Boommarter en wilde kat zijn beide dieren die sterk gebonden zijn aan bos. Robuuste verbindingen met bomen en struiken tussen bosgebieden zijn belangrijk om zich te kunnen verspreiden naar nieuwe leefgebieden. ARK realiseert sinds 2012 zulke verbindingen in Zuid-Limburg.

Zelf gezien?
Boommarter gezien of een verkeersslachtoffer gevonden? Probeer foto's te maken en voer de waarneming in op waarneming.nl.

Verschil tussen boommarter en steenmarter (tekening: Jeroen Helmer)

Voor het herkennen van boommarter en wilde kat is ook de gratis Roofdierapp te downloaden of bestel voor 8 euro het Roofdiergidsje.

Tekst: Anke Brouns, ARK Natuurontwikkeling en René Janssen, Bionet
Tekening: Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: René Janssen, Bionet; Bzd1