Wilde kat rent weg na zenderen

Steeds meer wilde katten in Limburg

ARK Rewilding Nederland
28-DEC-2014 - In het Vijlenerbos bij Vaals is een vierde Europese wilde kat voorzien van een halsbandzender. Dit is het eerste vrouwtje dat gevangen werd. ARK Natuurontwikkeling doet onderzoek naar de terugkeer van dit zeer zeldzame dier. Langzaam maar zeker wordt meer bekend over de aantallen wilde katten in Zuid-Limburg.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

In het Vijlenerbos bij Vaals is een vierde Europese wilde kat voorzien van een halsbandzender. Dit is het eerste vrouwtje dat gevangen werd. Langzaam maar zeker wordt meer bekend over de aantallen wilde katten in Zuid-Limburg.

Sinds dit jaar doet ARK Natuurontwikkeling onderzoek naar het terreingebruik en de migratieroutes van wilde katten in Zuid-Limburg. De Europese wilde kat is een wild dier dat oorspronkelijk in Europa thuishoort en is een andere soort dan onze huiskat, die afstamt van de Afrikaanse wilde kat en ook verwilderd voorkomt. Het zenderonderzoek moet uitwijzen hoe de wilde kat het Zuid-Limburgse landschap gebruikt om bijvoorbeeld voedsel te zoeken en te rusten. Ook kan het uitwijzen waar knelpunten zijn in verbindingen tussen natuurgebieden en tussen Nederland, de Ardennen en de Eifel. De wilde katten die nu Nederland bereiken zijn afkomstig uit de Eifel- en Ardennenregio. Met de resultaten worden aanbevelingen gegeven voor beheer en inrichting van natuurgebieden en gevaarlijke oversteekpunten.

Wilde kat rent weg na zenderen (foto: Jasja Dekker)

Vier wilde katten gezenderd
Tegen de verwachtingen in zijn in de periode juni tot en met december 2014 vier wilde katten voorzien van een halsbandzender. De eerste drie gezenderde dieren zijn katers, de vierde een poes. Doordat katers eigenlijk het hele jaar door seksueel actief zijn, komen ze sneller in seksuele extase en daardoor zijn ze makkelijker te vangen. De poezen van de Europese wilde kat kennen twee periodes per jaar waarin ze krols zijn, afhankelijk van het seizoen en of ze jongen hebben. Daardoor zijn zij maar op bepaalde momenten gevoelig voor de lokstof.

Minimaal zeven
Uit de verzamelde gegevens blijkt dat de kolonisatie veel sneller verloopt dan verwacht. Op dit moment lopen er drie katten met een halsbandzender rond en een vierde is overleden. Drie van deze dieren zijn katers, waarvan een jong dier van nog geen jaar oud. De jonge kater is in het Vijlenerbos geboren, want op deze leeftijd leven jonge wilde katten nog in het leefgebied van hun moeder. In zijn leefgebied zijn ook nog twee ongezenderde dieren samen waargenomen. Het zou kunnen dat het nu gezenderde vrouwelijke dier de moeder is van de jonge gezenderde kater en toen is waargenomen met een ander jong. Hiermee komt de teller op vijf wilde katten. De kitten die in september is gefilmd is jonger dan de jonge gezenderde kater, maar het leeftijdsverschil is te klein om van dezelfde moeder te zijn. Dat betekent dat er nog minimaal één ander vrouwelijk dier aanwezig is. In de periode juni tot en met december leefden er dus minimaal zeven verschillende wilde katten in het Vijlenerbos.

Wilde kat (foto: Bob Luijks Natuurportret)

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Jasja Dekker Dierecologie en Bionet Natuuronderzoek, in samenwerking met Staatsbosbeheer en Bureau Mulder-natuurlijk.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.ark.eu/wildekat.

Tekst: Anke Brouns, ARK Natuurontwikkeling en René Janssen, Bionet Natuuronderzoek
Foto's: Jasja Dekker; Bob Luijks, Natuurportret