Bijeneter, Merops apiaster. Foto: William Kreijkes, GFD-licentie

Vakantielijstjes bijhouden voor nieuwe Europese Broedvogelatlas

Sovon Vogelonderzoek Nederland
13-MRT-2015 - Een atlas maken van alle Nederlandse broedvogels is ook in ons dichtbevolkte en kleine landje een forse klus. Een broedvogelatlas maken van heel Europa moet wel onbegonnen werk zijn. Of toch niet? Als vogelaars hun vakantiewaarnemingen doorgeven, is dat al een stap in de goede richting.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Een atlas maken van alle Nederlandse broedvogels is ook in ons dichtbevolkte en kleine landje een forse klus. Een broedvogelatlas maken van heel Europa moet wel onbegonnen werk zijn. Of toch niet? Als vogelaars hun vakantiewaarnemingen doorgeven, is dat al een stap in de goede richting.

De eerste poging om de verspreiding van alle Europese broedvogelsoorten op een systematische manier vast te leggen dateert alweer van een tijd terug. De in 1997 verschenen atlas gaf voor het eerst een gedetailleerd verspreidingsbeeld op basis van onderzoek in blokken van 50 x 50 kilometer. Het veldwerk hiervoor werd grotendeels in de jaren tachtig verricht.

Bijeneter (foto: William Kreijkes)

Nieuwe atlas
Hoog tijd dus voor een nieuwe broedvogelatlas. Om de snelle veranderingen in de Europese vogelbevolking zichtbaar te maken. Maar ook om de verspreiding in nóg meer detail vast te leggen.. Bovendien wordt het werkgebied uitgebreid met Turkije en Rusland. Op basis daarvan kunnen vervolgens beschermingsdoelen worden geformuleerd. Het project wordt georganiseerd door de European Bird Census Council (EBCC), de koepel van organisaties die landelijke vogeltellingen uitvoeren. Vanuit Nederland is Sovon hierbij betrokken.

Niet overal tellers
In grote delen van Europa zijn tegenwoordig goed functionerende netwerken van vogelaars actief die tellen en waarnemingen doorgeven. De door hen verzamelde gegevens zijn niet alleen geschikt voor landelijke doelen, zoals het vaststellen van aantallen, verspreiding en trends. De gegevens dragen ook rechtstreeks bij aan de Europese atlas. In een deel van de landen zijn echter weinig vogeltellers actief, met name in Oost- en Zuidoost-Europa en Turkije.

Voorlopige broedverspreiding van de bijeneter (kaart: EBCC)

Hulp gevraagd
Nederlandse vogelaars kunnen een helpende hand toesteken. Als u van plan bent om dit voorjaar of deze zomer af te reizen naar een spannend land in het oosten of zuidoosten van Europa, kunnen uw vogelwaarnemingen met een kleine inspanning van grote waarde worden. Het bijhouden van vogellijsten per gebied en dag is al een waardevolle bijdrage. Kijk op de facebook-pagina of de EBCC website voor meer informatie, contactadressen, methodieken en invoermogelijkheden. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het Sovon-kantoor voor informatie. Heeft u plannen voor speciale expedities of wilt u gericht in een land gaan ‘atlassen’, neem dan contact op met het internationale coördinatieteam in Praag (Petr Vorisek of Martin Kupka).

Reisdoelen
Dit zijn de landen waar het om gaat: Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Albanië, Cyprus, Georgië, Griekenland, Kazachstan, Macedonië, Montenegro, Moldavië, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Servië en Turkije.

Tekst: Ruud Foppen, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: William Kreijkes, GFD-licentie
Kaart: EBCC