Himantopus himantopus. Steltkluut

De Vogelatlas komt dichterbij

Sovon Vogelonderzoek Nederland
24-JUL-2015 - Dit voorjaar zijn heel wat vogeltellers voor dag en dauw op pad gegaan om in hun atlasblok (5 bij 5 kilometer) broedvogels te tellen. Dit broedseizoen was voor de vogelaars het derde en laatste voor de Vogelatlas.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Dit voorjaar zijn heel wat vogeltellers voor dag en dauw op pad gegaan om in hun atlasblok (5 bij 5 kilometer) broedvogels te tellen. Dit broedseizoen was voor de vogelaars het derde en laatste voor de Vogelatlas.

Niet alleen de broedvogels zijn in kaart gebracht maar ook de wintervogels, eveneens in drie seizoenen. De wintertellingen zijn op 1 maart al afgerond. In de winter en in het broedseizoen is elk atlasblok ondersteboven gekeerd en daarbinnen zijn bepaalde kilometerhokken en vaste observatiepunten binnen een vaste waarneemtijd onderzocht. Meer beeldend gezegd: neem een willekeurig punt in Nederland in gedachten en realiseer je dat binnen 1 kilometer afstand een atlasteller actief is geweest om vogels in kaart te brengen.

De steltkluut, een van de vogels in de toekomstige Vogelatlas (foto: Jan van der Straaten)

Omgevlogen
De veldwerkperiode voor de Vogelatlas is omgevlogen. De laatste tellingen worden ingevoerd. Dankzij de grote inzet van vele honderden tellers is vrijwel heel Nederland systematisch geteld.

Voorlopige verspreidingskaarten
De voorlopige verspreidingskaarten zijn al online te raadplegen, landelijk en per regio. Je vindt de kaarten op Vogelatlas.nl onder Landelijke resultaten , Voorlopige wintervogel resultaten per regio, of  Voorlopige broedvogel resultaten per regio. De verspreidingskaarten geven een eerste indruk welke soorten, in welke aantallen, waar zijn geteld tijdens het lopende atlasproject en worden regelmatig geactualiseerd.

HET Boek
Het is spannend je voor te stellen hoe de Vogelatlas er uit kan gaan zien! We gaan daarover nu gesprekken voeren met potentiële uitgevers en de mogelijkheden bekijken.

Flinke opgave
We moeten nog wel ‘even’ de begroting voor het boek sluitend krijgen. Ook jij kunt daaraan meehelpen en zo de Vogelatlas dichterbij brengen.

Hoe helpen?
Er zijn diverse mogelijkheden om actief te worden voor de Atlas; bij steundeatlas zie je dat samengevat:

  • Je kunt een gift doneren of
  • Vanaf 100 euro een soort sponsoren of een soort aan iemand cadeau doen of
  • Een sponsoractie organiseren.

Steun de atlas (foto: Sovon)

Op https://www.sovon.nl/steundeatlas vindt je dat uitgelegd. Dus wat let je: doe mee en help de Vogelatlas naderbij.

Tekst: Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Jan van der Straaten, Saxifraga