Visarenden en dolfijnen in het Haringvliet

Vogelbescherming Nederland
3-FEB-2015 - Een coalitie van zes organisaties gaat het oer-Hollandse getijdenlandschap in het Haringvliet in ere herstellen. Pal onder Rotterdam wordt op de grens van rivier en zee een prachtig natuurgebied en toeristische trekpleister ontwikkeld waar iconen als visarend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn zich kunnen vestigen en duizenden vogels van zullen profiteren. Dit project is mogelijk omdat de Nationale Postcode Loterij op het Goed Geld Gala op 26 januari 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds beschikbaar heeft gesteld. Een kickstart om deze droom werkelijkheid te laten worden: het afgesloten Haringvliet weer tot leven wekken.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Een coalitie van zes organisaties gaat het oer-Hollandse getijdenlandschap in het Haringvliet in ere herstellen. Pal onder Rotterdam wordt op de grens van rivier en zee een prachtig natuurgebied en toeristische trekpleister ontwikkeld waar iconen als visarend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn zich kunnen vestigen en duizenden vogels van zullen profiteren. Dit project is mogelijk omdat de Nationale Postcode Loterij op het Goed Geld Gala op 26 januari 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds beschikbaar heeft gesteld. Een kickstart om deze droom werkelijkheid te laten worden: het afgesloten Haringvliet weer tot leven wekken.

Nederland krijgt er een nieuwe natuurparel bij. ‘Natuurherstel Haringvliet’ is een uitzonderlijk project van Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland, waarmee de unieke deltanatuur in het Haringvliet weer tot leven wordt gewekt. Straks kan iedereen op het water en aan de oevers genieten van unieke natuur die vrijwel is verdwenen uit de Nederlandse delta.

Visarend met prooi (foto: Jankees Schwiebe)

Unieke natuur Nederlandse delta
Het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij, in het leven geroepen voor baanbrekende initiatieven, maakt het mogelijk een historische kans te grijpen om de bijna geheel verloren getijdennatuur in het Haringvliet te herstellen. In 2018 zet Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen op een kier. Door dit zogeheten ‘Kierbesluit’ kunnen trekvissen als zalm en steur de riviermonding weer vinden en de Rijn op zwemmen. Het Haringvliet krijgt dan een beetje overgangsdynamiek terug. Zoet rivierwater en zout zeewater kunnen weer voorzichtig in elkaar overlopen en er ontstaan daardoor weer stukken met brak water. Dat is hèt moment om de natuur het noodzakelijke zetje te geven, want in deze bijzondere brakwatergebieden kunnen veel zeldzame planten en dieren leven. Door het unieke landschap van slikken, schorren en rietvelden zoveel mogelijk ruimte te geven om te herstellen, vormt zich een walhalla voor vissen, dolfijnen, bruinvissen en vogels zoals lepelaar, dwergstern, zilverreiger, karekiet, visarend, zeearend en duizenden steltlopers.

Meer natuur en een Spiekkoepel
De komende jaren gaat de coalitie aan de slag om de natuur in 2018, als de Haringvlietsluizen op een kier worden gezet, te laten opbloeien. Zo worden voor de kust schelpdierbanken hersteld. Die zijn onmisbaar zijn voor een gezonde delta. Ze fungeren als kraamkamer voor vissen en trekken haaien, roggen en dolfijnen aan. Ook wordt een kweekcentrum voor steuren opgezet. Deze majestueuze trekvis trok ooit door de Rijn en groeide op in het brakke water van de delta om op te groeien en te wennen aan het zoute zeewater. Midden vorige eeuw verdween de steur door vervuiling en overbevissing.

De coalitie gaat aan de oevers en op het Haringvliet ook meer natuurgebied ontwikkelen. Buitendijkse polders veranderen in brakke slikken en schorren en uitgestrekte rietvelden kunnen ontstaan. De kale, verharde en vaak levenloze oevers maken plaats voor natuurlijke oevers met vogeleilanden en geulen. Zo kunnen oorspronkelijke planten terugkeren en trekvissen en moeras- en watervogels weer genoeg voedsel, rust en bescherming vinden. Verder komt er een unieke Spiekkoepel, een plek waar natuurliefhebbers grote sterns, lepelaars en visdiefjes in hun kolonies van heel dichtbij kunnen bewonderen zonder de dieren te verstoren.

Het Haringvliet beleven
Iedereen kan straks het nieuwe Haringvliet ervaren en beleven. Elektrische veerboten brengen toeristen door de natuur naar schilderachtige dorpjes. Natuurliefhebbers kunnen struinroutes tot diep in de wildernis volgen, deelnemen aan vis- en vogelexcursies en de natuur bekijken vanaf uitkijkpunten, zoals op de Slijkplaat die nu nog niet toegankelijk is. Er zijn ook al gesprekken met recreatieondernemers en lokale bedrijven die het plan omarmen.

Droom voor het Haringvliet (illustratie: Stroming)

"Dit project is een enorme opsteker voor de natuur in de delta. Voor al die trekvogels, moerasvogels en rietvogels die van dit soort zeldzame getijdengebieden afhankelijk zijn, betekent het meer leefgebied, meer voedsel, meer kansen. Dat we dankzij de Nationale Postcode Loterij met vijf andere organisaties de Nederlandse natuur zo’n grote impuls kunnen geven is fantastisch. Zeker ook omdat tienduizenden mensen van die nieuwe natuur gaan genieten en de regio rondom het Haringvliet ook nog een economische boost krijgt. Zo snijdt het mes van twee kanten", zegt Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming. "En wat zou het geweldig zijn als straks de visarend broedt in het Haringvliet en je hem een vis uit het water ziet plukken!"

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Jankees Schwiebe
Illustratie: Stroming